Aanmaning ontvangen

Heeft u een aanmaning ontvangen, maar u bent in de veronderstelling dat u de onderliggende factuur niet hoeft te betalen? Het is verstandig om zeker te zijn dat u aan de ontvangen aanmaning geen gehoor zou hoeven te geven.

Aanmaning ontvangen over een factuur

De aanmaning die u heeft ontvangen kan betrekking hebben op een factuur die u in eerste instantie niet heeft voldaan, maar de aanmaning kan ook betrekking hebben op een factuur die u wel heeft voldaan. In beide gevallen is het verstandig om wel een reactie te geven naar de afzender van de aanmaning toe. Indien u helemaal niets van u laat horen kan een aanmaning leiden tot verdere gevolgen.

Gronden om de aanmaning te weerleggen

U kunt verschillende gronden aanvoeren die kunnen leiden dat u de onderliggende factuur van de aanmaning niet zou hoeven te voldoen. Dit kan bijvoorbeeld een gebrekkig product zijn dat u heeft ontvangen, maar ook dat u het bestelde product helemaal niet heeft ontvangen.

Laat u zich door ons goed voorlichten over de mogelijkheden die u kunt benutten om u te vrijwaren van betaling. Dat u een aanmaning heeft ontvangen laat het standpunt van de afzender van de aanmaning zien. Deze is in de veronderstelling dat u wel dient te voldoen aan de aanmaning, en zal wellicht niet snel opgeven. Wij kunnen contact voor u opnemen met de afzender van de aanmaning en de juridische gronden voor u aanvoeren die ertoe kunnen leiden dat u niet hoeft te betalen.

Betalingstermijn bij een aanmaning

Het kan ook zijn dat u wel dient te betalen maar dat u liever in gedeeltes de (aan de aanmaning te grondslag liggende) factuur wilt voldoen. Wij kunnen dan voor u bewerkstelligen dat er een redelijke betaaltermijn voor u wordt gehanteerd. Indien u wel dient te betalen maar geen gehoor geeft aan de ontvangen aanmaning of geen betalingstermijn afstemt kunnen er incassokosten in rekening worden gebracht. Zo kan een kosteloze aanmaning leiden tot hoge en ongewenste kosten.

Voorbeelden waarvoor u aanmaningen kunt ontvangen zijn huurachterstanden, bestelde producten maar ook de rekening voor uw mobiele telefoon. Neem contact met ons op om voor u te onderzoeken of u de factuur wel dient te voldoen, misschien kunt u de aanmaning wel terzijde schuiven.

 

 

Altijd op een ontvangen aanmaning reageren

Aanmaning ontvangen

"niet reageren op een ontvangen aanmaning kan leiden tot hoge en onwenselijke kosten"