Heeft u een advocaat nodig?

Vaak denkt men dat een advocaat nodig is. In veel gevallen is het echter niet nodig om een advocaat in te schakelen. U kunt door een jurist in te schakelen hetzelfde resultaat bereiken als door het inschakelen van een advocaat.

Advocaat & kostenbesparing

Het scheelt u flink in de kosten als u geen advocaat hoeft in te schakelen. De uurtarieven van een advocaat liggen veel hoger dan de uurtarieven van een jurist. Het is slechts in bepaalde gevallen verplicht om een advocaat in te schakelen. Als uw zaak bij de kantonrechter speelt hoeft u geen advocaat in te schakelen. In het strafrecht moet u zich wel laten vertegenwoordigen door een advocaat. Ook als u een echtscheidingszaak heeft dient u zicht te laten vertegenwoordigen door een advocaat.

In onderstaande gevallen heeft u geen advocaat nodig:

arbeidszaken zoals ontslag, loon of werkgeversaansprakelijkheid
• bestuursrecht zoals een vergunningsaanvraag
• sociale zekerheidsrecht zoals de werkloosheidswet (ww), de ziektewet (wia of zw) of de bijstandswet
• huurzaken zoals een ontruiming, huurverhoging of gebreken aan u woning
• consumentenzaken zoals een gebrekkig product
• geldvorderingen zoals onbetaalde facturen
• letselschade zoals schadevergoeding (smartengeld)

Wanneer is een advocaat verplicht?

Soms is een advocaat verplicht. Bij zaken in hoger beroep of bij zaken in cassatie heeft u een advocaat nodig. In de overige gevallen kunt u volstaan met een jurist en hoeft u geen dure advocaat in te schakelen. Als uw geldvordering overigens hoger is dan € 25.000,- bent u wel verplicht om een advocaat in te schakelen.

Heeft u een vonnis gekregen, maar was u niet op de zitting aanwezig? U heeft dan geen advocaat nodig. Een dergelijk vonnis is een verstekvonnis, als u hiertegen in beroep gaat is dit geen hoger beroep en heeft u dus geen advocaat nodig.

Jurist inschakelen?

Gezien de uurtarieven van een advocaat is het verstandig om eerst een jurist in te schakelen. Neem direct vrijblijvend contact met ons op om te beoordelen of u een advocaat nodig heeft. Wij kunnen in de gevallen dat u geen advocaat nodig heeft direct u belangen behartigen.

Advocaat onnodig

advocaat inschakelen, advocaat nodig

"Een jurist inschakelen in plaats van een advocaat scheelt in de kosten".