All-in huurprijs

Mag ik huurverhoging weigeren bij een all-in huurprijs?

Het komt vaak voor dat een verhuurder een woning of een kamer aanbiedt met een all-in huurprijs. Dit mag wettelijk gezien wel, maar wist u dat u hier wel iets tegen kunt doen? Wist u ook dat de verhuurder dan niet de huurprijs jaarlijks mag verhogen?

Er zit nog een voordeel aan een all-in huurprijs, u mag de verhuurder namelijk verzoeken om deze huurprijs uit te splitsen in een huurprijs voor de ‘kale’ huur en een prijs voor de nutsvoorzieningen (gas, water, licht) en service kosten. U stuurt hiervoor een verzoek naar de verhuurder met een bedrag dat overeenstemt met de marktwaarde van de huurwoning. Indien de verhuurder niet akkoord gaat met de genoemde splitsing van de huurprijs dan kunt u de huurcommissie verzoeken om vast te stellen wat de huurprijs dient te zijn, en hoe hoog het voorschotbedrag voor nutsvoorzieningen en servicekosten mag wezen. De huurcommissie kan dan besluiten om de normhuur op 55% vast te stellen van de overeengekomen prijs en de hoogte van het voorschotbedrag op 25% van het overeengekomen bedrag.

Bescherming

  • Wij vinden dat zowel een huur als een verhuurder beschermd dient te worden als het gaat om all-in huur. Een verhuurder kan niet op de hoogte geweest zijn dat er geen toepassing van all-in huur had mogen plaatsvinden.

Wij bemiddelen daarom altijd in eerste instantie tussen beide partijen. Dit doen wij om vast te stellen of een van beide partijen zich er bewust van was dat er geen all-in huurprijs toegepast mocht worden. Komen wij er door bemiddeling niet uit? Dan staat er altijd nog de weg open om een gerechtelijke procedure te ondernemen.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *