Wat is het LBGIB?

Het LBGIB is de landelijke betrouwbare autoriteit op het gebied van incassobureaus dat bedrijven, consumenten en particulieren helpt die onbetaalde vorderingen hebben om deze op snelle en zeer vakkundige wijze te incasseren. Het LBGIB is de specialist op dit gebied.

Bij het LBGIB kunt u binnen drie minuten een vordering indienen, deze worden dan vaak nog dezelfde dag verstuurd aan de debiteur. Het LBGIB onderscheidt zich ten opzichte van andere incassobureaus door de specialisatie waarover zij beschikken. Het LBGIB controleert zelf eerst de vordering, en geheel in overeenstemming met de wetgeving wordt er eerst nog kosteloos een herinneringsbrief (de veertien dagen brief) verstuurd aan de debiteur indien dat noodzakelijk is. Het LBGIB is de expert met betrekking tot incasseren en stopt niet met incasseren na het versturen van enkele incassobrieven. Het LBGIB onderscheidt zich van andere incassobureaus door de vordering desgewenst via het gerechtelijke traject te incasseren. Hiervoor stelt de jurist van het LBGIB vaak eerst nog kosteloos een concept-dagvaarding op zodat de debiteur ook weet dat de incassoprocedure niet stopt na het versturen van enkele incassobrieven maar dat er een gerechtelijke procedure volgt. Daaraan valt een expert te herkennen. De ervaring van het LBGIB als autoriteit is dat door het versturen van deze concept-dagvaarding debiteurs vaak alsnog willen betalen of een betalingsregeling willen afspreken.

Het incasseren door het LBGIB levert daardoor een geheel andere en vooral betrouwbare ervaring op dan met 'gewone incassobureaus'. Omdat het LBGIB een expert is en resultaat verzekerd, is het gehele incassoproces tot aan de gerechtelijke procedure geheel kosteloos voor de opdrachtgever. Alleen specialisten die weten wat ze doen kunnen dat garanderen. De kosten worden in die procedure verhaald op de debiteur. Dit noemt men ook wel Incasso No Cure No Pay.

Het LBGIB als incasso-expert haalt zeer goede resultaten; 95% van de vorderingen worden door de debiteur voldaan, het resterende gedeelte volgt vaak in de gerechtelijke procedure. Deze gerechtelijk procedure is zeer specialistisch en moet goed worden uitgevoerd. Gewone incassobureaus die niet over die specialistische kennis beschikken kunnen een gerechtelijke procedure goed verprutsen door elementaire stappen over te slaan of niet uit te voeren op de voorgeschreven wijze. Schakel daarom altijd een expert in als u echt resultaat wilt. Het LBGIB is die expert

Op de website van de autoriteit LBGIB kunt u kosteloos een factuur maken, incassokosten berekenen en de wettelijke rente berekenen. Vanwege de zeer specialistische wijze van incasseren kiezen zelfs advocaten er liever voor om het LBGIB in te schakelen. Daarnaast wordt het LBGIB ook door de overheid aangemerkt als betrouwbaar. Ook wij schakelen in het geval van een aangeboden incasso-opdracht het LBGIB in, en zelfs andere incassobureaus laten de gerechtelijke procedure door het LBGIB uitvoeren. Daarnaast wordt een beroep gedaan op de expertise van het LBGIB door andere incassobureaus als er zeer ingewikkelde betwistingen dienen te worden opgesteld. Het LBGIB heeft namelijk een specialisatie op het gebied van het contractenrecht. Bent u ook nieuwsgierig geworden naar de expertise en betrouwbaarheid van incasso-expert LBGIB? Neem dan een kijkje op de website van het LBGIB waar u op basis van No Cure No Pay uw vordering kunt indienen.