In bezwaar bij de IND (1)

Bezwaar: a blessing or a curse?De bezwaarprocedure zou moeten fungeren als een extra rechtsbescherming voor de burger en als verlengde besluitvorming

Wanneer uw visumaanvraag is afgewezen door de IND, kunt u daar (gratis) bezwaar tegen aantekenen. [1]. Klinkt goed maar is dat het ook? In de praktijk blijkt dat er onder het groene gras van de bezwaarprocedure, talloze juridische addertjes, of andere inheemse gifslangen, op u liggen te wachten.

Het eerste addertje: de vrijblijvende (verplichte) bezwaarprocedure

We beginnen met een ogenschijnlijk klein addertje. U ontvangt een afwijzing, wat nu? U kunt de moed opgeven en op zoek gaan naar een partner binnen de Europese Unie. Bij voorkeur uit Nederland in een straal van 2,5 kilometer van uw huis. Het indienen van een bezwaar is geenszins verplicht.

In de praktijk zullen mensen een afwijzing echter als een flinke tegenslag ervaren en het er niet bij willen laten zitten. Veel mensen hebben het gevoel dat hun onrecht is aangedaan en willen hun zaak voorleggen aan een onafhankelijke rechter. Maar voordat een rechter überhaupt naar uw zaak kijkt, zal u eerst de bezwaarprocedure moeten doorlopen. In die zin is de bezwaarprocedure dus wel degelijk verplicht.

Daarbij komt dat wanneer u niet binnen vier weken bezwaar aantekent tegen het besluit (de afwijzing) dat een hernieuwde aanvraag niet-ontvankelijk zal worden verklaard indien er geen sprake is van relevante nieuwe feiten en omstandigheden. Uw nieuwe aanvraag wordt dan niet eens door de IND in behandeling genomen. Gevolg is dat u geen andere keus hebt dan bezwaar aan te tekenen.

Het tweede addertje: juridisch jargon, een hoogst giftige slangentaal

De taal die de IND gebruikt in haar beschikkingen is niet toegankelijk voor een leek. Juristen vinden het misschien geweldig om elkaar met juridische termen om de oren te slaan, aangevuld met irrelevante jurisprudentie, listige argumentatietechnieken en overdreven formeel en hoogst archaïsch taalgebruik. Voor een rechtzoekende is het hoogst frustrerend en zelfs vernederend.

Het enige wat doorgaans duidelijk wordt uit een beschikking van de IND, voor een leek althans, is dat de aanvraag wordt af- of toegewezen. Als u werkelijk de motivatie van de IND probeert te lezen, komt u veelal dit soort nietszeggende (standaard) passages tegen:

Het Hof van Justitie van de EG (HvJEG, 27 oktober 1982, Morson en Jhanjan) heeft aanvaard dat Nederlanders, die nooit gebruik hebben gemaakt van het recht van vrij verkeer binnen de EU/EER, op het gebied van gezinsherenigingsbeleid in eigen land mogen worden achtergesteld bij gemeenschapsonderdanen in Nederland.

Is deze motivatie werkelijk bedoeld om de aanvrager uit te leggen waarom zijn partner geen visum krijgt? Of is het een extra barrière die door de IND wordt opgeworpen om enerzijds de aanvrager te ontmoedigen en anderzijds zich alvast in te dekken voor wanneer de zaak bij een rechter voorkomt? Kan er in redelijkheid verwacht worden van een burger dat hij de complexe inhoud van een dergelijke beschikking kan begrijpen?

Dit neemt niet weg dat u in uw bezwaar wel moet ingaan op de motivatie van de IND. U wordt dus gedwongen om aan dit juridische geweld deel te nemen en vergeet u niet uw bezwaar binnen vier weken in te dienen!

U kunt helaas niet volstaan met de mededeling dat u het besluit “grote onzin vindt en dat u best voor uw partner kan zorgen.” Daarnaast kan hetgeen u zegt juist tegen u gebruikt worden bij de beslissing op uw bezwaar en daarna in beroep bij de rechter.

De juridische jargon en argumentatie die de IND gebruikt is onnodig complex en staat lijnrecht tegenover de idee van rechtsbescherming van de burger.

In feite wordt u op deze manier gedwongen om professionele juridische hulp in te schakelen,gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht, om het bezwaar voor u te schrijven. Waarmee het laatste vermeende voordeel (de kosteloosheid) van de bezwaarprocedure teniet wordt gedaan.

[1] In Bezwaar, mr. dr. C. Raat

 

3 Reacties

 • Peter Hagen

  Volkomen mee eens maar je kan als je een beetje opgeleid bent wel op internet zoeken naar voorbeeldbezwaarschriften.
  Ik mijn geval heb ik de indruk gekregen dat de beslisambtenaar het bezwaarschrift in een bureaula gedonderd heeft en tegen de uiterste beslistermijn van 8 weken mij als referent overladen heeft met een pak papieren (die door deze per post te verzenden) in 10 dagen ingevuld dienden te worden, en dat terwijl de gegevens van een zgn. vragenlijst visum kort verblijf in feite uit een ver buitenland van een aanvraagster moeten komen verstoken van internet thuis, onvoldoende kennis van Nederlands en Engels om telefonisch te communiceren. Dat moest dus via de mail. Dat het invullen niet ging lukken moet iedereen duidelijk zijn.
  Een telefoontje met het informatienummer met de vraag ”wat nu” leverde niet het advies op ”vraag om uitstel”. Nog erger is dat naar later bleek waren de telefoonnotities in een opgevraagd dossier ”onvindbaar”.
  In de voorbereiding van de daarop te volgen beroepsprocedure wordt per (niet aangetekende? brief het dossier opgevraagd. Na klagen (Wobben met dwangsom) komt dat dossier 3 jaar later. Het verzoek om inzage zat niet in het opgestuurde dossier en kon tot op heden niet boven water getoverd worden. Ik weet uit andere bronnen dat een beslisambtenaar in een bezwaarprocedure bepaalde vaste protocollen dient te volgen dm..v het volgen en aanvinken van een zgn. checklist bezwaarprocedure. Bent u erg verbaasd dat ook die checklist niet in het dossier aanwezig was en na tig pogingen daartoe niet boven water te krijgen was. Ik mag als burger van de IND zelfs niet weten dat die checklist wel degelijk bestaat.
  Ik kan niets anders dan tot de conclusie komen dat bij de IND voor de rechtsgang belangrijke informatie verduisterd heeft met als gevolg dat de zaak verloren werd.

  • Ciber Juristen

   Beste Peter,

   Bedankt voor het reageren. Wij zijn altijd nieuwsgierig naar de ervaringen van anderen met het vreemdelingenrecht en de IND.

 • A.el yousfi

  Hallo het gaat over Mvv terugkeer optie

 • Reactie achterlaten?

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *