Nieuws en actualiteiten die verband houden met ontwikkelingen in de techniek en op maatschappelijk vlak. U vindt op onze nieuwspagina belangrijke wijzigingen in wetgeving en rechterlijke uitspraken die veranderingen met zich meebrengen. De wereld staat nooit stil...

15. apr

BPOC2020

'Onderzoek' Corona maatregelen De BPOC2020 verricht onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van het Coronavirus. De afkorting BPOC staat voor 'Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie'. Een zelfbenoemde commissie die op eigen houtje een onderzoek verricht. Het heeft niks te maken met een èchte parlementaire onderzoekscommissie. Aan deze commissie heb ik verzocht …
Verder Lezen
3. mrt

Corona en ondernemers

Corona en vaste lasten ondernemers Tijdens de Corona-pandemie moeten ondernemers de vaste lasten waaronder de huursom van het pand blijven doorbetalen Ondernemers krijgen voor de vaste lasten tegemoetkoming vanwege Corona. De vaste lasten bestaan uit meer kosten dan alleen de huursom van het pand. Dat lijken verhuurders van panden soms wel te vergeten. In een …
Verder Lezen
24. jul

Gemeente aansprakelijk voor (letsel)schade

Schade aan uw auto of letselschade? Wie ie er verantwoordelijk voor schade aan uw auto of voor letselschade als het wegdek gebrekkig is? En wat houdt de gebrekkigheid van het wegdek eigenlijk in? In de wet is bepaald dat de beheerder van openbare weg zorg moet dragen dat het wegdek in een goede staat verkeerd. …
Verder Lezen
10. okt

Belang goede arbeidsomstandigheden

Goede arbeidsomstandigheden Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een gezonde en veilige werkomgeving voor werknemers. Bij goede arbeidsomstandigheden zullen werknemers meer productiviteit leveren omdat ze minder ziek en beter gemotiveerd zijn. Het is dus ook in het belang van de werkgever dat er een goed en doeltreffend arbeidsomstandighedenbeleid op de werkvloer tot stand komt. Het is namelijk …
Verder Lezen
25. jun

Ontslag op staande voet

Bij de woorden ''ontslag op staande voet'' krijgen veel mensen een onbehagelijk gevoel; en terecht, want er kleven nogal wat gevolgen aan een rechtmatig gegeven ontslag op staande voet. Omdat de arbeidsovereenkomst per direct (schriftelijk of mondeling) wordt opgezegd verliest men daarmee direct het werk en het bijbehorende inkomen. Ook is de consequentie van een …
Verder Lezen
5. mrt

BPOC2020

'Onderzoek' Corona maatregelen De BPOC2020 verricht onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van het Coronavirus. De afkorting BPOC staat voor 'Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie'. Een zelfbenoemde commissie die op eigen houtje een onderzoek verricht. Het heeft niks te maken met een èchte parlementaire onderzoekscommissie. Aan deze commissie heb ik verzocht …
Verder Lezen
28. feb

Verplicht naar school & Corona

Moet mijn kind naar school tijdens Corona? Is het wel veilig voor mijn kind op school als er Corona heerst in Nederland? Kan ik een boete krijgen als ik mijn kind thuishoudt? Volgens de laatste onderzoeken wordt het virus hetzelfde overgedragen onder kinderen als onder volwassenen. Dat is niet zo vreemd. Het gaat om een …
Verder Lezen
13. jan

Modelformulier ontbinding

Modelformulier voor ontbinding meezenden of op de website plaatsen? Consumenten moeten geïnformeerd worden over de rechten die zij hebben bij een aankoop via het internet. Hoe dit opgevat moet worden is lang niet altijd duidelijk. Wij bekijken vanuit meerdere gezichtspunten de twee opvattingen die aangenomen worden indien men spreekt over het en de handelingen die …
Verder Lezen
10. okt

Belang goede arbeidsomstandigheden

Goede arbeidsomstandigheden Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een gezonde en veilige werkomgeving voor werknemers. Bij goede arbeidsomstandigheden zullen werknemers meer productiviteit leveren omdat ze minder ziek en beter gemotiveerd zijn. Het is dus ook in het belang van de werkgever dat er een goed en doeltreffend arbeidsomstandighedenbeleid op de werkvloer tot stand komt. Het is namelijk …
Verder Lezen
18. jul

Nul-uren contracten

Nul-uren contracten komen vaak voor. In een nul-uren contract kan worden bepaald dat een werknemer zich beschikbaar stelt voor werkzaamheden op basis van oproep. Pas als er voldoende werk is wordt de hulp ingeschakeld van deze werknemer. Bij een nul-uren contract is het van belang dat deze vorm niet wordt misbruikt. Als een werkgever bij …
Verder Lezen