Concurrentiebeding 2

Kan ik van mijn concurrentiebeding af?

Ik heb een concurrentiebeding. Wat betekent dit nou eigenlijk precies?
Bij een concurrentiebeding worden de belangen van beide partijen afgewogen. Indien er een te ruime geografische aanduiding is aangegeven, zoals dat het concurrentiebeding geldt voor heel Nederland, dan kan de rechter deze aanduiding beperken. Dit is afhankelijk van de functie, de opleiding, het gevaar dat er bedrijfsgevoelige informatie wordt doorgespeeld waardoor er een bevoordeelde positie bestaat voor de concurrent. Tevens speelt  nog mee; het gemak waarmee iemand een functie zou kunnen vinden buiten de door de rechter te bepalen geografische aanduiding, waarbij er een soortgelijk of hoger loon kan worden genoten.

Inperken van te ruime aanduiding in een concurrentiebeding

Dat er een te ruime of geen geografische aanduiding wordt gegeven betekent dus niet dat het op voorhand wordt vernietigd. Deze te ruime aanduiding kan dus door de rechter worden teruggebracht. Dit terugbrengen wil niet zeggen in een straal van max. 10 of 20 km maar zelfs tot meerdere bepaalde provincies.

  • Uiteraard speelt de huidige functie dus mee en de toekomstige functie, indien deze gelijk is heeft de hogere rechter in het verleden bepaald dat, wederom in verband met de bedrijfsgevoelige informatie en de concurrerende positie, het concurrentiebeding stand houdt onder bepaalde voorwaarden. Geen enkel geval is gelijk, hier moet men op bedacht zijn. Elk geval wordt op alle punten door de rechter beoordeeld.
  • Er kan ook meespelen dat er naderhand wordt bekeken of het bedrijf daadwerkelijk is benadeeld en er dus schade is geleden. Bij een bedrijf was in het verleden geen schade geleden, het concurrentiebeding is derhalve wel vernietigd. Het concurrentiebeding was te ruim opgesteld, in de zin dat er een verbod gold voor de gehele branche. Er dient rekening mee gehouden te worden dat dit een belemmering kan zijn voor de werknemer, indien hij of zij hierdoor nergens meer aan de slag zou kunnen binnen dezelfde branche.
  • Ook de eventuele looptijd van contracten tussen de klanten van de onderneming wordt voorts meegewogen, indien er sprake is van langlopende contracten. Tijdens deze contracten kunnen de klanten immers niet wijzigen van leverancier (zonder een boete te betalen).

Onze mening

Wij zijn van mening dat er altijd goed moet worden bekeken wat er precies speelt. Daar bedoelen wij mee dat we alle feiten en omstandigheden compleet willen hebben. Indien we deze hebben verkregen kunnen wij een goed advies uitbrengen. Het kan namelijk zijn dat in bepaalde gevallen de werknemer dus wel aan het concurrentiebeding gehouden kan worden. Voorts zijn wij van mening dat aan de ene kant de werknemer de vrijheid moet hebben om van werkgever te kunnen wisselen. Aan de andere kant begrijpen wij zeer goed dat een werkgever zeer veel heeft geïnvesteerd in een werknemer en dat hij deze niet graag naar de concurrent ziet gaan.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij beschikken over kennis van dergelijke problemen. Een werkgever weet dit uiteraard ook. Wij kunnen met de werkgever in contact treden, dit is een eerste stap om te bekijken of de werkgever in goed overleg wilt afzien van het concurrentiebeding. Wij zullen de werkgever erop wijzen wat de kansen zijn indien het voor de rechter zal komen. De werkgever zit er immers niet op te wachten om onnodige kosten te maken, de uitkomst is op voorhand immers voorspelbaar. De ervaring is dat een werkgever eerder geneigd is om tijdens een onderhandeling met een jurist af te zien van het concurrentiebeding.

Wilt de werkgever dit niet?

Dan brengen we met uw goedkeuring een dagvaarding uit. De kosten blijven alsnog beperkt voor u. Mocht de werkgever nog steeds bij zijn standpunt blijven dan leggen we het geschil voor aan de rechter. Wij bereiden dus de gehele procedure voor en procederen ook bij de rechtbank voor u. Het voordeel is dat we dit stap voor stap doen. De kosten blijven overzichtelijk en proberen we altijd te beperken voor u.

Door direct contact met ons op te nemen bespaart u niet alleen een hoop onnodige kosten, zoals onderzoekskosten, u bespaart zich ook een hoop frustratie. Wij nemen al het contact tussen u en de werkgever over.

Alexander van der Spoel

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *