Consumentenrecht

Wat is consumentenrecht?

Van consumentenrecht is sprake indien er tussen een koper en een verkoper een overeenkomst tot stand is gekomen van een roerende zaak of een dienst. De verkoper dient te handelen uit hoofde van bedrijfs-, handels-, of beroepsactiviteit. De koper mag niet handelen voor doeleinden binnen een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Alleen dan is er sprake van een consument. Uit de (verkoop)overeenkomst vloeit voort dat de consument bepaalde rechten verkrijgt; consumentenrechten.

Gering bedrag van de aankoop

Gezien het geringe bedrag van een winkel- of internetaankoop heeft de consument vaak geen zin om (verdere) actie te ondernemen als er zich een gebrek in het product openbaart. De consument is dan geneigd om na een eenmalig (telefoon)gesprek het gebrek te accepteren. Dit is gezien de kosten en de inspanning begrijpelijk. Maar wist u ook dat u in bepaalde gevallen recht heeft op vergoeding van de juridische kosten door de wederpartij?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij hebben kennis op het gebied van verschillende consumentengeschillen. Het is belangrijk dat u direct de juiste wettelijke bepalingen aandraagt en hiernaar verwijst. Wij treden namens u op om het geschil met het gewenste resultaat te beslechten. Onderstaand treft u een kleine (niet-limitatieve) opsomming van de zaken waarmee we u van dienst kunnen zijn.

  • Internetaankopen
  • Garantiebepalingen
  • Algemene Voorwaarden
  • Incassogeschillen

U kunt ons vrijblijvend uw vraag voorleggen. Wij geven u een eerlijk advies over de eventuele haalbaarheid van uw zaak. Ter indicatie hebben wij voor u onze tarieven inzichtelijk gemaakt. Onderstaande tarieven zijn een maximum, u betaalt nooit meer. Omdat elke zaak verschillend is kunnen wij vooraf een totaalprijs met u afspreken, zo staat u nooit voor verrassingen.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *