Bestuursrecht & burgers

Burgers hebben in het bestuursrecht vaak te maken met logge overheidsapparaten. Bij ons is de kennis aanwezig hoe er het beste omgegaan kan worden met bestuursrechtelijke procedures. Een bestuursrechtelijke procedure vangt vaak aan met een aanvraag die door een burger wordt gedaan. In het geval van afwijzing kan er een bezwaarprocedure volgen. Het is belangrijk dat u in het eerste stadium al de juiste gronden aanvoert in het bestuursrecht.

Bestuursrechtelijke gebieden

Waar komen wij het bestuursrecht tegen? De bekende gebieden waar wij het bestuursrecht tegenkomen is bij het UWV of de SVB. Dat zijn doorgaans bestuursorganen waar veel mensen mee te maken krijgen. Daarnaast zijn er binnen een gemeente ook organen die het bestuursrecht toepassen. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning. Ook dat valt onder het bestuursrecht.

De stelregel is dat alle ambtelijke handelingen grotendeels door bestuursorganen worden uitgevoerd. Hiermee heeft u rechtstreeks te maken met het bestuursrecht. Gelukkig is er ook een grote bescherming aanwezig in het bestuursrecht.

Bestuursrechtelijke richtlijnen

Een bestuursorgaan heeft vaak interne richtlijnen vastgesteld of beleidsregels. Dit kan en mag volgens het bestuursrecht. Een bestuursorgaan moet dan vervolgens wel handelen naar deze interne richtlijnen of beleidsregels. Het bestuursorgaan mag volgens het bestuursrecht wel afwijken van de vastgestelde interne richtlijnen of beleidsregels indien daar legitieme redenen aan ten grondslag liggen.

Bescherming in het bestuursrecht

Wij toetsen voor u of er is gehandeld volgens de vastgelegde normen. Tevens onderzoeken wij voor u de mogelijkheden die aanwezig zijn om u in een gunstigere positie te brengen. Ciber Juristen kan de bezwaarprocedure voor u voeren in het bestuursrecht, tevens kunnen wij de gerechtelijke procedure voor u voeren. In het bestuursrecht dienen de juiste gronden op de juiste tijd aangevoerd te worden.

Bescherming bij bestuursrecht

bestuursrecht, bestuursrechtelijke geschillen, bestuursrecht IND, bestuursrecht UWV, Bestuursrecht SVB, bestuursrechtelijke bescherming, bestuursrechtelijke ambtenaren, bestuursrechtelijke organan

Neem direct contact met ons op voor:

  • Bezwaar maken
  • Beroep bij de rechtbank
  • Aanvragen van vergunningen