Verschillen contractenrecht en overeenkomstenrecht

Contracten met consumenten en contracten met bedrijven

Wij maken een scheiding tussen de contracten (overeenkomsten) die met consumenten zijn aangegaan, en tussen bedrijven onderling. Voor u als consument gelden er andere regels dan tussen bedrijven onderling in het contractenrecht. U kunt daarbij denken aan elke aankoop die u heeft gedaan als consument zijnde. Dit zijn alle aankopen die u in het dagelijkse leven doet, niet alleen de kleine aankopen maar ook de grote aankopen. Meestal wordt de term 'overeenkomst' vaker gehanteerd dan de term 'contract' in het consumentenrecht.

Contractenrecht bij bedrijven

Voor bedrijven kunnen de consequenties groter zijn indien er een gebrek in het contract (de overeenkomst) zit. In het contractenrecht is het belangrijk dat u de juiste formuleringen gebruikt en dat u vastlegt wat u heeft afgesproken. Wij kunnen uw contracten opstellen voor u zodat u de zekerheid heeft dat hetgeen u afspreekt daadwerkelijk plaatsvindt.

Wij kunnen tevens uw bestaande contracten onderzoeken op verbeterpunten. Ook stellen wij voor u de algemene voorwaarden op die onderdeel uitmaken van uw contracten. U wilt natuurlijk niet voor verrassingen staan als de wederpartij een andere uitleg geeft aan het afgesproken contract. 

Geschillen in het contractenrecht

Indien er reeds een geschil in het contractenrecht tussen u en uw wederpartij aanwezig is, dan kunt u bij ons terecht. Als wij niet met uw wederpartij tot een bevredigende oplossing komen, dan leggen wij het geschil voor aan de rechter. Dit doen wij natuurlijk alleen met uw goedkeuring en indien blijkt dat een minnelijke procedure niet het voor u gewenste resultaat geeft.

U kunt voor uw vragen in het contractenrecht (of overeenkomstenrecht) vrijblijvend contact met ons opnemen.

Zorgvuldigheid in het contractenrecht

contractenrecht, overeenkomst contractenrecht, geschillen contractenrecht, consumenten contractenrecht, huur contractenrecht, bedrijven contractenrecht, woning contractenrecht, Nederlands contractenrecht, Amsterdams contractenrecht

Neem direct contact met ons op voor:

  • Arbeidscontracten
  • Stageovereenkomsten
  • Geheimhoudingsverklaringen
  • Concurrentiebedingen
  • Handelsovereenkomsten
  • Algemene voorwaarden