Ondernemingsrecht en de rechtsbescherming

Ondernemingsrecht; bestaande onderneming of toekomstige onderneming?

Vandaag de dag starten veel mensen hun eigen onderneming, daardoor krijgt men te maken met het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht kent echter veel vertakkingen in andere rechtsgebieden. Wie een onderneming heeft, weet dat hij of zij naast het ondernemingsrecht ook met het arbeidsrecht te maken kan krijgen. Maar dat is naast het ondernemingsrecht  niet het enige rechtsgebied; wel eens aan het bestuursrecht gedacht?

Ondernemingsrecht; inschrijving kvk

Met het inschrijven van uw onderneming bij de Kamer van Koophandel begint uw avontuur. Niet alleen in uw onderneming zelf, maar ook in het ondernemingsrecht, daarnaast waarschijnlijk ook in het contractenrecht. Dit is wel slechts het begin, uiteraard komen er meer zaken bij kijken. Wie stelt bijvoorbeeld de algemene voorwaarden voor u op, of uw contracten? Of heeft u hulp nodig bij de inschrijving zelf bij de Kamer van Koophandel?

Ondernemingsrecht & arbeidsovereenkomsten

Indien uw onderneming een bruisende toekomst tegemoet gaat, dan huurt u waarschijnlijk ook personeel in. Dit betekent dat u naast ondernemingsrecht ook te maken krijgt met arbeidsovereenkomsten. Stelt u die zelf op? En als u in conflict raakt met uw werknemer wilt u natuurlijk weten welke stappen u kunt ondernemen. Ook in het gerechtelijke traject kunnen wij u bijstaan. U merkt al, ondernemingsrecht staat in relatie met vele andere rechtsgebieden.

Ondernemingsrecht & bestuursrecht

De meeste ondernemingen krijgen altijd wel te maken met het bestuursrecht. Het kan zijn dat u vergunningen dient aan te vragen, waardoor u in een aanvraag- of bezwaarprocedure terechtkomt. U wilt zich niet verdiepen in allerlei regels van de rechtsgebieden die vanuit het ondernemingsrecht voortvloeien naar andere rechtsgebieden. U wilt ondernemen.

Hulp bij het ondernemingsrecht

Wij kunnen u bij de verschillende processen adviseren en bijstaan op het gebied van het ondernemingsrecht en de gebieden waarin dit overvloeit. Wij kunnen de contracten controleren die u zelf opstelt of die u van uw klanten of afnemers krijgt toegezonden. Voordat u akkoord gaat met de overeenkomst van uw leverancier, klant of afnemer kunnen wij voor u onderzoeken of er knelpunten in voorkomen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor uw vragen of geschillen in het ondernemingsrecht.

Ondernemen of puzzelen met ondernemingsrecht?

Ondernemingsrecht

Neem direct contact met ons op voor:

  • V.O.F. oprichten of ontbinden.
  • B.V. oprichten of ontbinden.
  • Overeenkomsten opstellen.
  • Concurrentiebedingen opstellen.
  • Ingebrekestellingen opstellen.
  • Nakoming overeenkomst vorderen.
  • Overeenkomsten ontbinden.
  • Gerechtelijke procedures.
  • Gratis incassoprocedures.