Recht op schadevergoeding

Compensatie eisen in de vorm van schadevergoeding

Recht op schadevergoeding

Als u schade lijdt ten gevolge van de fout van een ander, dan heeft u recht op vergoeding van deze schade; schadevergoeding. U kunt schadevergoeding eisen als u slachtoffer wordt van een ongeval. Het aansprakelijkheidsrecht is ontworpen om uw rechtspositie te waarborgen in het geval dat u slachtoffer wordt van een ongeval. Het aansprakelijkheidsrecht ziet toe op uiteenlopende gevallen.

Het eisen van schadevergoeding

Het is niet altijd eenvoudig om schadevergoeding te eisen. Er moet bewezen worden dat u schade heeft geleden en daarom recht heeft op schadevergoeding. De schadevergoeding kan bestaan uit de materiële schade (denk hierbij aan ziekenhuiskosten, schade aan uw voertuig of inkomstenverlies). Als u slachtoffer wordt van een ongeval dan kan dat betekenen dat u inkomsten misloopt en daardoor recht heeft op schadevergoeding door inkomstenverlies.

Materiële schadevergoeding eisen

Schadevergoeding kan een breed gebied beslaan. U kunt naast de materiële schade ook voor schadevergoeding in immateriële vorm in aanmerking komen. In Nederland is deze schadevergoeding bekend als het smartengeld dat verkregen kan worden. In Nederland is de hoogte van deze schadevergoeding (in vergelijking met andere landen) niet extreem hoog. We zouden ook rustig kunnen zeggen dat de hoogte van de schadevergoeding vrij laag is. Toch strijden wij voor u voor een zo hoog mogelijke schadevergoeding die u kunt eisen.

Immateriële schadevergoeding eisen

De immateriële vorm van schadevergoeding die u kunt eisen hangt nauw samen met de bewijsbaarheid en de ongemakken. Kunt u door opgelopen letsel uw hobby helemaal niet meer uitoefenen? U kunt dan een hogere schadevergoeding eisen, dan in het geval dat u gedeeltelijk uw hobby niet meer kunt uitoefenen. Moet u een andere beroep uitoefenen? Dan kunt u schadevergoeding eisen voor het verlies aan inkomsten tot aan uw pensioen. 

Schadevergoeding door medische missers

Bij schadevergoeding die u kunt eisen kunt u ook denken aan de medische missers van artsen. Alhoewel artsen natuurlijk het beste met u voor hebben, heeft u recht op schadevergoeding indien een operatie niet succesvol verloopt door een fout die te wijten is aan een arts. Ook hier hangt de hoogte van de schadevergoeding die u kunt eisen af van het opgelopen letsel dat aan u is toegebracht.

U kunt vrijblijvend met ons contact opnemen indien u schadevergoeding wilt eisen.

Eisen van schadevergoeding

schadevergoeding eisen, hoogte schadevergoeding, eisen schadevergoeding, schadevergoeding door ongeval, hoge schadevergoeding, letsel en schadevergoeding, wanprestatie schadevergoeding, schadevergoeding claimen, schadevergoeding eis, grote schadevergoeding

Neem direct contact met ons op voor:

  • Geleden materiële letselschade.
  • Geleden immateriële letselschade.
  • Vergoeding van zaakschade.
  • Vergoeding van schade uit overeenkomsten.
  • Vergoeding van buitengerechtelijke kosten.