Corona en ondernemers

Corona en vaste lasten ondernemers

Tijdens de Corona-pandemie moeten ondernemers de vaste lasten waaronder de huursom van het pand blijven doorbetalen

Ondernemers krijgen voor de vaste lasten tegemoetkoming vanwege Corona. De vaste lasten bestaan uit meer kosten dan alleen de huursom van het pand. Dat lijken verhuurders van panden soms wel te vergeten. In een zaak waarin ik een ondernemer bijsta meende een verhuurder zelfs dat de ondernemer de gehele huursom diende te voldoen, omdat de ondernemer een tegemoetkoming ontvangt voor de vaste lasten. Deze verhuurder droeg daarnaast bijzonder aparte argumenten aan waarom hij meende dat de ondernemer de volledige huursom diende te voldoen. Eén van die argumenten was dat de ondernemer niet in nood zat omdat de ondernemer maar zelfgekweekte groente uit zijn tuin moest eten.

Tegemoetkoming vaste lasten tijden Corona

De tegemoetkoming die ondernemers ontvangen vanwege Corona is onvoldoende om alle vaste lasten te dekken. Ook de energierekening, de verzekering, de boekhouder, abonnementen en overige maandelijks terugkerende kosten dienen daarvan te worden voldaan. Los van de vaste lasten heeft een ondernemer ook privékosten die doorlopen terwijl er geen inkomsten binnenkomen. De ondernemer moet immers de huur of de hypotheek voor zijn huis voldoen en nog geld overhouden om te kunnen eten. Dat wordt lastig als ook nog eens de kosten voor de zorgverzekering, energie, internet, auto en dergelijke moet worden voldaan. Ondernemers komen door Corona daadwerkelijk in nood.

Bevriezing tijdens de Corona-pandemie

In weze zouden de vaste lasten moeten worden bevroren tijdens de Corona-pandemie. Alleen bevriezing van de vaste lasten zorgt ervoor dat een ondernemer minder tot geen zorgen heeft tijdens de pandemie. Natuurlijk is de tegemoetkoming een mooie regeling van de overheid. Het betreft echter tegemoetkoming en geen volledige dekking voor alle kosten die een ondernemer heeft. Bevriezing van alle vaste lasten zorgt voor een pauze tijdens de Corona-pandemie. Iets wat verstrekkend is, maar wel de eerlijkste regeling. Na de Corona-pandemie moet de draad weer worden opgepakt. Natuurlijk werkt dat door in de hele keten. De verhuurder zou op zijn beurt bevriezing van leningen kunnen aanvragen die hij heeft afgesloten voor de aankoop van zijn panden bij de bank. Banken hebben de grootste buffer waardoor zij draagkrachtig genoeg zijn om verliezen te kunnen opvangen tijden de Corona-pandemie. Immers maken deze banken tijdens de Corona-pandemie nog steeds winst.

Bevriezing van de vast lasten zorgt ervoor dat de winkels, de kapsalons, de sportscholen en de horeca niet uit het straatbeeld verdwijnen. Deze bedrijven dragen bij aan de inkomsten van de Staat; inkomsten waar de gehele gemeenschap van profiteert.

Heeft u te maken met vaste lasten die te hoog zijn voor u, en opdringerige verhuurders, energiebedrijven of andere bedrijfsmatige relaties? Neem contact op met ons en stuur een email naar info@ciberjuristen.nl. Vermeld daar in chronologische volgorde bij wat uw situatie is. Houd er rekening mee dat er verzocht kan worden om bewijsstukken waaruit de nood voor uw situatie blijkt tijdens de Corona-pandemie.

Auteur:
Dhr. mr. A. van der Spoel

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *