Dagvaarding ontvangen

U heeft een dagvaarding ontvangen van de rechtbank. Deze dagvaarding is een oproep om te verschijnen voor de rechter op het tijdstip dat in de dagvaarding staat vermeld. De dagvaarding die u heeft ontvangen kan betrekking hebben op het gebied van het strafrecht of op het gebied van het civiele recht. Wij behandelen alleen dagvaarding in het civiele recht; tussen twee partijen onderling.

Reageren op de ontvangen dagvaarding

U kunt reageren op de ontvangen dagvaarding indien er staat vermeld dat u uw antwoord kunt insturen naar een adres op de dagvaarding. De dagvaarding is in de civiele procedure in opdracht van een eisende partij opgesteld. Deze eis op de ontvangen dagvaarding hoeft niet terecht te zijn. De dagvaarding is een inleiding van de gerechtelijke procedure. U kunt na deze "inleiding" uw kijk op de zaak aan de rechter toesturen. De rechter onderzoekt of de eis terecht is. Daar heeft de rechter natuurlijk ook uw mening en antwoord voor nodig.

U kunt natuurlijk zelf reageren op de dagvaarding die u heeft ontvangen. Of dit verstandig is hangt helemaal van de zaak af. In eenvoudige zaken kunt u wellicht volstaan met een korte reactie (op de dagvaarding) naar de rechtbank toe. U kunt eventuele bewijsstukken meezenden.

Niet zelf reageren op de ontvangen dagvaarding

Indien er (grote) belangen zijn, dan is het niet verstandig om zelf te reageren op een dagaarding die u heeft ontvangen. Het is belangrijk dat u dan een gedegen reactie met de juiste verweren opstelt. Indien u bijvoorbeeld een dagvaarding heeft ontvangen omdat u een bepaalde aankoopsom niet (volledig) heeft voldaan, kunnen daar juridische gronden voor worden aangevoerd. Wellicht hoeft u, juridisch gezien, de aankoopsom ook niet te betalen en kan de koopovereenkomst ontbonden of vernietigd worden.

Zelf reageren op een dagvaarding die u heeft ontvangen is in de meeste gevallen dan ook niet verstandig, tenzij u zeker weet dat u een aankoopsom heeft betaald, en u daar het betalingsbewijs van heeft.

Na uw reactie op de ontvangen dagvaarding kan de rechter verzoeken om een tegenreactie van de eisende partij. U mag daarna wederom reageren. Indien de rechter voldoende standpunten heeft ontvangen in het proces, en eventuele bewijsstukken heeft ingezien, dan krijgt u een uitnodiging om bij de rechtbank uw standpunt uiteen te zetten en eventuele verdere vragen van de rechter te beantwoorden. Die uitnodiging heet een comparitie van partijen.

Reactie op de dagvaarding door ons laten opstellen

Als u niet zelf wilt reageren op een dagvaarding en het proces liever uit handen wilt geven dan kunnen wij dat voor u doen. U hoeft niet steeds de termijnen in de gaten te houden. ook dat doen wij voor u. Wij kunnen tegen een zeer scherp uurtarief een reactie voor u verzorgen op de ontvangen dagvaarding., maar wij kunnen natuurlijk ook voor u naar de rechtbank gaan tijdens de comparitie.

Reageren op de dagvaarding

Dagvaarding ontvangen, ontvangen dagvaarding

 

"Op een dagvaarding laten reageren door een jurist kan verstandig zijn".