Eigenaar van de energiemeter

Wie is nu eigenlijk de eigenaar is van de meter die het energieverbruik registreert? Indien de installateur of netwerkbeheerder het eigendom heeft dan kan er een huurprijs voor worden bepaald. Voor deze huurprijs wordt door de overheid jaarlijks een maximum aangegeven voor de hoogte van de huursom. Dit geldt eveneens voor de gas- en de watermeter. Het antwoord is op zich niet heel eenvoudig omdat de gedachte van natrekking wel eens opkomt. Er zijn voor natrekking wel een aantal stelregels waarvan de belangrijkste de aard- en nagelvastheid is.

Verduidelijking constructie netwerk

Het is belangrijk om bij het begin te beginnen. Dat is de leiding die in de grond ligt en die in de aanvoer van energie of water voorziet. Hiervoor hoeven we niet lang te speuren. De eerste gedachte is dan dat er sprake dient te zijn van opstal, anders zou het eigendom verloren gaan door natrekking. Niet dus. Er is een bijzonder artikel in het wetboek gewijd aan dergelijke leidingen en netwerken. Dit artikel bepaalt, kort gezegd, dat degene die de leidingen heeft aangelegd de eigenaar is, mits hij werkelijk de bevoegdheid had om ze aan te leggen.

Daarna moeten we bekijken vanaf welk gedeelte de woningeigenaar precies het eigendom verkrijgt. De rechter heeft zich ook hierover gebogen en bepaald dat de woningeigenaar ook de eigenaar is van het gedeelte na de afsluiter en van de leiding daarna.

Dan komt er na het stukje leiding ook nog een meterkast. En hier draait de vraag om. Wie is nu de eigenaar van deze meter in de meterkast, de meetinstallatie.

We dienen dan te bezien wat het begrip aard- en nagelvastheid in dat geval inhoudt. Ook hier heeft de rechter zich over gebogen. Indien de meter zonder noemenswaardige schade eenvoudig kan worden losgekoppeld is er geen sprake van natrekking van dergelijke apparatuur.

Een monteur, of handig persoon, kan een meter zonder noemenswaardige schade eenvoudig loskoppelen, waarschijnlijk ontstaat er zelfs helemaal geen schade, in dit geval is er dus geen sprake van natrekking. Een recht van opstal is dan niet vereist om natrekking van een meter te voorkomen.

Verduidelijking door jurisprudentie en wetgeving:

We zetten nog even uiteen welke wetgeving en jurisprudentie is geraadpleegd, en ook hebben we nog een aantal verhelderende aandachtspunten:

Artikel 5:20, lid 2 BW bepaalt dat de bevoegde aanlegger van het netwerk ondergronds de eigenaar blijft.

De rechter heeft zich uitgelaten en in ECLI:NL:RBOBR:2014:526 gebogen over de vraag vanaf welk moment de eigenaar van het huis de eigenaar wordt van de buizen. Vanaf de afsluitkraan dus.

Over de aard- en nagelvastheid van dergelijke apparatuur dient te worden gekeken naar ECLI:RBGRO:2012:BV3566 waar antwoord wordt gegeven op de kwestie van loskoppeling van zelfstandige installaties.

Een woningeigenaar kan wel zelf bij een erkend installateur een energiemeter aanschaffen en deze laten plaatsen. Hiervoor betaalt hij de verkoopprijs en is hij er volledig de eigenaar van.

Indien  de installateur of netwerkbeheerder het eigendom heeft dan kan er een huurprijs voor worden bepaald. Voor deze huurprijs wordt door de overheid jaarlijks een maximum aangegeven voor de hoogte van de huursom.

Conclusie

Men wordt in dit geval niet door natrekking eigenaar van de meetapparatuur. Anders dan bijvoorbeeld een keuken in een koophuis kan een zelfstandige meetinrichting eenvoudigweg, zonder schade worden losgekoppeld. Daarnaast speelt uiteraard mee dat een woning ook zonder het bestanddeel van een meter gewoon een woning blijft.

5 Reacties

 • A. W.

  Mag de netwerkbeheerder, zonder mijn toestemming, in de meterkast komen? Dit is gebeurd tijdens mijn vakantie om de meterstanden op te nemen. Ik dacht dat ik de enige was een sleutel heeft, omdat ik eigenaar van de meterkast ben. Ik heb het niet over een noodsituatie.

 • Chris Nanninga

  Wie is eigenaar van de meetdata op de meter?

 • A.Jansen

  Nu wordt de bouwmeter gestolen. Netbeheerder brengt kosten in rekening voor ‘bereddering’ en opnieuw aansluiten.
  Terecht of onterecht?

 • Eric Kostr

  Er is een onderscheid tussen kleinverbruik- en grootverbruikaansluitingen. Gebruikers van WOZ-objecten met een elektriciteitsaansluiting groter van 3x80Ampere mogen sinds 2004 zelf een erkend meetbedrijf kiezen, net zoals men de vrijheid heeft om een eigen energieleverancier te contracteren. Kleinere aansluitingen hebben deze keuzevrijheid niet: deze worden bediend door de Netbeheerder en is afhankelijk van de vestigingsplaats.

  • Ciber Juristen

   Beste Eric,

   Bedankt voor het plaatsen van uw aanvulling.

 • Reactie achterlaten?

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *