Geen arbeidsovereenkomst op papier? Geen nood!

Vermoeden van arbeidsovereenkomst

Het kan een bewijsprobleem worden indien er wordt betwist dat de werknemer een arbeidscontract heeft. Maar het komt voor dat de rechter van oordeel is dat er wel een arbeidsovereenkomst ten grondslag ligt aan de geleverde arbeid. Het is geen vereiste dat een arbeidsovereenkomst op schrift dient te zijn gesteld. Dit klinkt wellicht vreemd maar de wet is hier duidelijk over. Ook de rechter haalt uiteraard in zulke gevallen de wet aan. Onderstaande uitspraak van het hof is een willekeurig voorbeeld hoe de rechter te werk gaat in dergelijke gevallen.

De gedachtegang van het hof:

“De stelplicht en de bewijslast dat ten tijde van het ongeval tussen de werknemer en de werkgever een arbeidsovereenkomst van kracht was, rust ingevolge de hoofdregel van artikel 150 Rv op de werknemer. Hetzelfde geldt voor feiten en omstandigheden waaruit het rechtsvermoeden als bedoeld in artikel 610a BW zou kunnen worden afgeleid dan wel waaruit een situatie als bedoeld in artikel 7:658, lid 4 BW zou kunnen worden afgeleid. Naar het oordeel van het hof vloeit uit de eisen van redelijkheid en billijkheid geen andere verdeling van de bewijslast voort.”

 • Op grond van de stellingen van de werknemer is, mede gelet op het verweer van een werkgever, niet (voorshands) bewezen te achten dat sprake is van (een rechtsvermoeden van) een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer enerzijds en de werkgever anderzijds, dan wel dat toen sprake was van een situatie als bedoeld in artikel 7:685 lid 4 BW. De rechter zal de werknemer dan ook overeenkomstig zijn expliciete aanbod en verzoek daartoe tot bewijslevering toelaten van feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot de conclusie dat er sprake was van (het rechtsvermoeden van) een arbeidsovereenkomst dan wel van een situatie als bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW.
 • Bij de bewijslevering zal onder meer aan de orde komen wanneer de werknemer bij de werkgever heeft gewerkt, wat zijn werkzaamheden inhielden en welke betaling hij voor zijn werkzaamheden ontving.

Een ander voorbeeld kan ook nog wat verduidelijken hoe de gedachte van een werkgever en een werknemer is, het voorbeeld is daadwerkelijk voorgekomen.

 • Een werknemer maakt al jaren schoon in een restaurant, eveneens is haar man kok in het restaurant. De eigenaar van het restaurant heeft nagelaten om beide een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te bieden. De werkgever houdt niet zo van vastigheid en bovendien, als er problemen opdoemen zit je maar met dat vast personeel. Het gaat op een gegeven moment wat slechter met het restaurant. De werkgever betaald de werknemer niet uit, maar haar man, de kok wel. De werknemer besluit er niet teveel op aan te dringen, haar man wordt immers betaald en straks hebben ze helemaal geen inkomen meer en de restaurant-eigenaar belooft snel te zullen uitbetalen. Als er na drie maanden nog steeds geen salaris is uitbetaald en haar man ook al twee weken op zijn geld moet wachten slaat de paniek toch toe.

Alhoewel het gebruikelijk is dat er naar Nederlandse standaard een arbeidscontract wordt overeengekomen komt het nog wel eens aan de orde dat werknemers langdurig zonder een schriftelijke arbeidsovereenkomst werkzaamheden verrichten. Op zich is er niets aan de hand als de werknemer gewoon wordt uitbetaald en er zich verder ook geen problemen voordoen. Wordt er geen salaris uitbetaald dan kan er een discussie ontstaan of de werknemer wel in dienst was. Zonder arbeidscontract wordt het bewijzen hiervan een stuk lastiger.

Ook indien er andere discussies ontstaan en de werkgever eigenlijk helemaal niets meer met de werknemer te maken wilt hebben dan kan de werknemer opeens met lege handen vertrekken als hij niet de moeite neemt om aan te willen tonen dat hij eigenlijk wel een arbeidsovereenkomst had met de werkgever.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij vinden dat de werkgever duidelijkheid moet creëren. Hiervoor is de noodzaak er om een gedegen contract aan te bieden aan de werknemer. Ook in gevallen dat de werkgever dit heeft nagelaten kunt u bij ons terecht. Wij zullen toetsen hoe bewijsbaar uw arbeidsrelatie is. Wilt de werkgever hier niets over horen? Wij zullen hem hierop wijzen, en luistert de werkgever niet? Wellicht dat een gerechtelijke procedure de werkgever kan overtuigen om toch maar het loon uit te betalen war u recht op heeft.

2 Reacties

 • Peter stolte

  Ik heb maandag 4 mei een mondeling overeenkomst gehad met me werkgever om woensdag 6 mei te beginnen. Tot na van het weekend heb ik nog steeds geen contract. Wat betekend dit voor mijn ?

 • Donka Velcheva

  Beste heer mevrouw,

  Ik heb 6 weken gewerkt bij 2 restauranten van dezelfde werkgever. De werkgever opende een nieuw restaurant waar ik ook moest werken. Ik werkte op den duur bij 2 restauranten gedurende 3 weken.

  De werkgever heeft mij nooit een arbeidsovereenkomst gegeven op papier. Ik werkte door met de hoop naar een contract. Mijn salaris heb ik met heel veel moeite ontvangen. Het volledige salaris ontbreekt. De 2 weken heb ik niet uitbetaald gekregen.

  Ook is er nu sprake van het corona virus. Door het virus moet ik thuis blijven, dit is heel frustrerend want ik weet niet wanneer ik weer terug naar werk mag. Mijn werkgever is hier niet duidelijk over en doet zelfs alsof hij mij niet meer nodig heeft dus eigenlijk ontslaat. Dit is heel erg onduidelijk voor mij. Ik hoor nu ik niet mag werken door het corona virus uitbetaald te krijgen, en ook hoor ik mijn vakantie uren, en mijn volledige salaris te ontvangen.

  Ik heb hoop in u, help mij aub om mijn recht te ontvangen. Er is zeker met mij gespeelt. Ik heb geen geld om mijn huur te betalen, maar toch flikken mensen om met mij te spelen. Zeer triest.

 • Reactie achterlaten?

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *