Geheimhoudingsverklaring

Een geheimhoudingsverklaring kan als supplement bij een arbeidsovereenkomst worden gevoegd, maar een geheimhoudingsverklaring kan ook bij een stageovereenkomst of leerovereenkomst worden gevoegd.

Juiste geheimhoudingsverklaring

Het is van belang dat u voor beide soorten overeenkomsten de juiste geheimhoudingsverklaring opstelt. Indien u bedingen in de geheimhoudingsverklaring opneemt die toezien op de onjuiste overeenkomst dan kan de rechter deze bedingen ongeldig verklaren.

Verschillende geheimhoudingsverklaringen

Op internet kunt u verschillende voorbeelden vinden van geheimhoudingsverklaringen. U kunt deze geheimhoudingsverklaringen ook downloaden en aanpassen naar uw smaak. Dit levert echter dus wel het gevaar op dat de bedingen ongeldig worden verklaard uit de geheimhoudingsverklaring. Bij een geheimhoudingsverklaring spelen een aantal factoren een rol. Dit heeft onder andere te maken met het feit of er wel voldoende specifiek is vastgelegd wat er precies geheimgehouden dient te worden. Daarbij kan tevens de hoogte van de sanctie in de geheimhoudingsverklaring een rol spelen.

Een geheimhoudingsverklaring dient daarom zorgvuldig op te worden gesteld en afgestemd te worden op uw specifieke situatie. Wij kunnen voor u een geheimhoudingsverklaring opstellen die op uw specifieke situatie is afgestemd. U weet dan zeker dat het beding in de geheimhoudingsverklaring voor de rechter standhoud.

Geheimhoudingsverklaring laten opstellen

Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken en voor u vast te leggen in een geheimhoudingsverklaring. Wij kunnen een geheimhoudingsverklaring voor u opstellen tegen een zeer aantrekkelijk uurtarief.

Geheimhoudingsverklaring laten opstellen

Geheimhoudingsverklaring opstellen

"Het opstellen van een geheimhoudingsverklaring dient zorgvuldig te gebeuren".