Handhaving bij oneerlijke handelspraktijken

Wat te doen bij opdringerige verkopers nadat u tot bezinning bent gekomen?

Handhaving tegen oneerlijke handelspraktijken die betrekking hebben op (kleine) ondernemers lijkt niet gemakkelijk te zijn. Alhoewel er wel mogelijkheden zijn om op te treden tegen bedrijven die (kleine) ondernemers misleiden zijn de mogelijkheden tegelijk zeer beperkt.

Uit het verleden is gebleken dat de bedrijven die zich schuldig maken aan dergelijke praktijken zich er goed bewust van blijken te zijn hoe ze daadwerkelijk de regels zo kunnen buigen dat ze er mee weg zouden kunnen komen.

Hoe komt dat en hoe speelt de verkoper hierop in?

Het belangrijkste lijkt te zitten in de bewijzen, veelal omdat er door middel van een verkooppraatje e.e.a. wordt vertroebeld en een ander beeld wordt geschetst dan het beeld dat men te zien krijgt na er rustig over nagedacht te hebben. Het voorbeeld hiervan is de verkoper die aan de deur komt (of u op straat aanspreekt) met het mooie verhaal over gratis goederen en diensten. Of het verhaal over gratis producten die via een omweg toch worden betaald, het bedrag wordt per dag genoemd waardoor het lijkt te gaan om lage kosten, echter per maand kunnen deze kosten hoger zijn dan wenselijk.

Reflexwerking

Duidelijk is dat niet in alle gevallen een kleine ondernemer met een particulier gelijk kan worden gesteld. In de colportagewet (nu wet buiten de verkoopruimte) is geen ruimte opgenomen of overgelaten aan de rechter om een gelijkstelling toe te passen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt duidelijk de bedoeling van de wetgever, die nog wordt versterkt door het verworpen amendement, geen bescherming op te nemen inzake colportage voor niet-particulieren. De reflexwerking komt derhalve in de gevallen niet toe aan (kleine) ondernemers. Een beroep bij de rechter kan daarom niet slagen. In het verleden heeft de kantonrechter deze wel toegepast maar in hoger beroep zijn de vonnissen vernietigd.

In de nieuwe wet ‘verkoop buiten de verkoopruimte’ zijn de regels uit de oude colportagewet uitgebreid, waardoor er voor de consumenten een betere bescherming geldt. De belangrijkste uitbreiding is de bedenktermijn naar 14 dagen. Dit is echter uitsluitend van toepassing op consumenten en houdt bij een hogere rechter geen stand voor niet-consumenten.

Onredelijk

De enige gelijkstelling betreffende de reflexwerking waar men zich met succes op kan beroepen (bij een hogere rechter) is die van de onredelijk bezwarende bedingen. Dit heeft dus betrekking op algemene voorwaarden die deel uitmaken van een overeenkomst. Echter is dit wel vreemd omdat de algemene voorwaarden niet op schrift hoeven te zijn gesteld. Algemene voorwaarden kunnen ook mondeling worden afgesproken, waardoor er dus een beroep op kan worden gedaan via art. 6:233 sub a BW. Het is belangrijk voor ogen te houden dat dit eigenlijk de enige juiste ingang is indien er wordt gekozen voor de reflexwerking.

  • Het kan meehelpen dat een beding op de zwarte of grijze lijst van onredelijk bezwarende bedingen is geplaatst voor de reflexwerking. Dat het direct op de lijsten staat is namelijk een teken dat het onredelijke karakter niet uit de lucht komt vallen, echter dient in de gaten te worden gehouden dat het beroep op een bepaling van de lijsten dient te gebeuren via art. 6:233 sub a BW.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *