In bezwaar bij de IND (2)

Bezwaar: a blessing or a curse?

Het derde addertje: te biecht bij de duivel

Wanneer u een bezwaarschrift indient omdat uw aanvraag is afgewezen, wordt de beslissing op het bezwaarschrift genomen door dezelfde instantie, de IND in dit geval, die het primaire besluit heeft genomen. Hierdoor ontstaat de enigszins vreemde situatie dat u rechtsbescherming zoekt bij degene waarvan u nu juist vindt dat hij u onrecht heeft aangedaan. Te biecht bij de duivel dus.

Als een kind straf krijgt van zijn vader, zal hij doorgaans toch liever zijn beklag doen bij zijn moeder dan bij zijn vader. De vader is dan wel de laatste persoon bij wie hij zijn beklag wil doen.Maar wees gerust! De wetgever heeft hier het volgende op bedacht: de ambtenaar die het primaire besluit (de afwijzing) heeft genomen, mag niet dezelfde persoon zijn als de ambtenaar die op het bezwaarschrift beslist.

In de praktijk betekent dit mijns inziens niet meer dan dat u een andere naam onder de beslissing op uw bezwaarschrift zult aantreffen dan onder het primaire besluit.

De IND wordt geacht om één beleid uit te voeren, wat in de uitvoering dus niet per medewerker zou mogen verschillen. Wanneer de beslissingen van medewerkers voortdurend worden herroepen door andere medewerkers dan zal er weinig overblijven van dat beleid en zal de rechtszekerheid ook niet worden gediend.

Daarnaast is het mijn ervaring dat de beslismedewerkers bij de IND van het primaire besluit wel degelijk meewerken aan de beslissing op het bezwaar. Ik kan dit echter niet bewijzen en heb hier ook geen behoefte aan. De IND is geen onafhankelijke rechter maar een organisatie met een missie, ingegeven door de politiek. De medewerkers bij de IND worden in eerste instantie betaald om het beleid van de IND uit te voeren, niet om u rechtsbescherming te bieden.

Daarom is het simpelweg niet realistisch om te verwachten van de IND dat hij in de bezwaarprocedure plotseling als een onafhankelijke rechter optreedt. We kunnen derhalve moeilijk ontkennen dat de bezwaarprocedure niet dezelfde rechtsbescherming kan bieden als een onafhankelijke rechter.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *