[CP_CALCULATED_FIELDS id="16"]

[print-me target="#panel-1554-0-0-0" title="Print deze berekening"]

Wat is wettelijke rente?

Wettelijke rente is rente die is vastgelegd door de overheid in wetgeving.

Deze rente is verschuldigd als niet tijdig is voldaan of als er schade is geleden. Er wordt een vast percentage gerekend. 8% bij handelstransacties en 2% bij consumententransacties of letselschadevergoeding.

Als er niet tijdig is voldaan dan mag er, naast de incassokosten, rente worden gerekend. Over de incassokosten mag geen rente worden gerekend.

Van belang bij de begindatum is het volgende:

Indien uw debiteur een consument is:
- De rente mag pas worden berekend na het verstrijken van de termijn die u noemt in de aanmaning (ook wel de 14 dagen brief).
U geeft dus niet de factuurdatum in van de oorspronkelijke factuur.

Indien uw debiteur een zakelijke klant is dan geeft u als begindatum in:
- Als er een betalingstermijn is afgesproken: 1 dag na het verstrijken van de betalingstermijn.
- Als er geen betalingstermijn is afgesproken: 32 dagen na de factuurdatum.