Inhoud overeenkomst

Wat staat er in de overeenkomst?

Wat er in een overeenkomst staat is een kwestie van de overeenkomst goed doorlezen. Hieruit kan uiteraard goed worden opgemaakt wat er is afgesproken. Maar is het wel zo simpel?

Niet alleen wat er in de overeenkomst staat is geldend, ook wat er niet in staat geldt als afgesproken. Dit moet dan wel de bedoeling zijn geweest voor partijen om af te spreken en de partijen dienden er ook op te mogen vertrouwen dat het bij de wederpartij de bedoeling was om af te spreken. Vaak zijn dergelijke bedoelingen nog wel voorafgaand terug te vinden in het e-mailverkeer tussen beide partijen. Het wordt wat lastiger indien de bedoelingen alleen mondeling kenbaar waren gemaakt. Toch kunnen bepaalde bepalingen die in de overeenkomst opgenomen zijn een licht schijnen op de onderliggende bedoelingen van de overeenkomst.

Wat de uitleg van overeenkomsten dient zowel de bepalingen uit de overeenkomst geraadpleegd te worden als de algemene voorwaarden indien deze deel uit maken van de overeenkomst. Vaak bij terugkerende overeenkomsten zijn er standaard algemene voorwaarden die vooraf kenbaar moeten zijn bij de wederpartij.

  • Taalkundige uitleg contracten:
    Indien er in de bepalingen van contracten lacunes, leemten of gebreken zitten dan dient de invulling hiervan niet slechts te geschieden door de taalkundige uitleg van de bepalingen in de contracten. De uitleg dient mede te geschieden door toepassing van hetgeen beide partijen hadden beoogd om in de bepalingen vast te leggen. Hier speelt tevens het kennisniveau van beide partijen een rol.
  • Beding algemene voorwaarden:
    Indien er in de algemene voorwaarden een beding is opgenomen dat voor meerdere taalkundig uitleg vatbaar is, dan wordt er door de rechter gekozen voor de uitleg die het minst bezwaarlijk is voor de wederpartij. Dit kan afhangen van meerdere omstandigheden. Onder deze omstandigheden worden onder meer meegewogen; de uitleg die gegeven is bij het tot stand komen van de overeenkomst waar de algemene voorwaarden deel van uitmaken.

Het is soms ondoenlijk om de kleinste details in een overeenkomst op te nemen. Ook kan het achteraf gezien soms verstandiger zijn geweest om wel gedetailleerdere bepalingen op te nemen in de overeenkomst. Het kan zijn dat er zelfs nu nog iets aan te doen is.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *