Kantonrechtersformule

Kantonrechtersformule voorbeeld berekening

Kantonrechtersformule voorbeeld 1

Een werknemer is 54 jaar en werkt sinds zijn eenendertigste bij zijn huidige werkgever. Zijn bruto maandsalaris bedraagt € 3.000,-. De werkgever dient een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. De rechter stelt vast dat er geen factoren zijn die een ontbinding in de weg staan. De werknemer ontvangt een ontslagvergoeding

Factor A (aantal gewogen dienstjaren):

Gewerkt tussen 31-34 levensjaar: 4 x 0,5 = 2
Gewerkt tussen 35-44 levensjaar: 10 x 1 = 10
Gewerkt tussen 45-54 levensjaar: 10 x 1,5 = 15

Totaal aantal gewogen dienstjaren = 27

Factor B (bruto beloning per maand):

Een werknemer heeft een bruto maandsalaris van € 5000,-. Daarnaast ontvangt hij ook jaarlijks een vakantietoeslag en een dertiende maand.

De bruto beloning per maand is:

Brutosalaris per maand: € 5.000,-

Vakantietoeslag (8%) € 400,-

Dertiende maand (1/12 deel) € 416.67

Totaal € 5.816,67

Factor C (correctiefactor):

De ontbinding is neutraal. De correctiefactor is 1.

De ontslagvergoeding is:

A * B * C = 27 * 5816,67 * 1 = € 157.050,09

Kantonrechtersformule voorbeeld 2

Een werknemer  49 jaar en 21 jaar in dienst bij zijn werkgever. Hij krijgt ontslag via de kantonrechter. De ontslagvergoeding die hij meekrijgt is:

Factor A (aantal gewogen dienstjaren):

Gewerkt tussen 28-34 levensjaar: 7 x 0,5 = 3,5

Gewerkt tussen 35-44 levensjaar: 10 x 1 = 10
Gewerkt tussen 45-49 levensjaar: 4 x 1,5 = 6
Totaal aantal gewogen dienstjaren = 19,5

Factor B (bruto beloning per maand):

De werknemer heeft een bruto maandsalaris van € 4000,-. Hij ontvangt jaarlijks een vakantietoeslag en dertiende maand en een vaste overwerkvergoeding van € 200,- per maand.

De bruto beloning is:

Brutosalaris per maand: € 4000,-

Vakantietoeslag (8%) € 320,-

Dertiende maand (1/12 deel) € 333,33

Vaste overwerkvergoeding € 200,-

Totaal € 4.853.33,-

Factor C (correctiefactor):

Door de ontbinding kan de werkgever de toekomstverwachtingen die hij bij de werknemer had gewekt niet meer nakomen. De kantonrechter is hiervan overtuigd en hanteert een correctiefactor van 1,4.

De ontslagvergoeding is:

A * B * C = 19,5 * 4.853,33 * 1,4 = € 132.495,91

Kantonrechtersformule voorbeeld 3

Een werknemer werkt sinds zijn 23e jaar bij zijn werkgever. Hij is 38 jaar oud wanneer hij na een conflict ontslagen wordt. De berekening van de kantonrechtersformule luidt:

Factor A (aantal gewogen dienstjaren):

Gewerkt tussen 23-34 levensjaar: 12 x 0,5 = 6

Gewerkt tussen 35-38 levensjaar: 3 x 1 = 3

Totaal aantal gewogen dienstjaren =9

Factor B (bruto beloning per maand):

De werknemer heeft een bruto maandsalaris van € 3000,-. Daarnaast ontvangt hij vakantietoeslag en een dertiende maand. Hij heeft een auto van de zaak en een maandelijkse onkostenvergoeding van € 150,-.

De maandelijkse beloning is :

Brutosalaris per maand: € 3000,-

Vakantietoeslag (8%) € 240,-

Dertiende maand (1/12 deel) € 250,-

Totaal € 3.490,-

Factor C (correctiefactor):

Omdat de werknemer verwijtbaar is aan het ontslag hanteert de kantonrechter een correctiefactor van 0,75.

De hoogte van de ontslagvergoeding is:

A * B * C = 9 * 3.490 * 0,75 = € 23.557,50

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *