Tijd per zaak

Het beantwoorden van vragen over uw zaak, het doorgeven van berichten van de rechtbank en deurwaarder kost tijd. Wij brengen voor inkomende e-mails of berichten 6 minuten in rekening en per uitgaande email, berichten of stukken 8 minuten.

Kosten deurwaarder

Het laten afleveren van een door ons opgestelde dagvaarding moet door een deurwaarder gebeuren. De rechter moet namelijk kunnen controleren of de dagvaarding is afgegeven aan de andere partij, zodat deze een eerlijke kans krijgt om zich te verdedigen. Het kost een deurwaarder ook tijd om naar de wederpartij toe te rijden om de dagvaarding te overhandigen. Het tarief voor de deurwaarder is een wettelijk geregeld tarief.

Kosten rechtbank

De rechter die de zaak behandelt krijgt ook een maandsalaris. Alhoewel de kosten die gerekend worden voor de rechtbank, het griffierecht, in sommige mensen hun ogen best fors zijn, zijn deze tarieven niet eens kostendekkend voor de rechtbank. De staat legt jaarlijks geldt bij voor de rechtspraak. U kunt de exacte hoogte van het griffierecht op deze pagina vinden.

Het is daarom aan te raden om te bedenken in welke gevallen het voeren van een gerechtelijke procedure zinvol zal zijn. Het is zinvol als u in ieder geval geen verlies lijdt door het voeren van een gerechtelijke procedure. In het geval dat u nog € 500,00 tegoed heeft, maar de kosten voor het voeren van de procedure zijn bij elkaar opgeteld hoger dan dit bedrag, dan moet u zich afvragen of u de procedure wel wilt voeren. U moet de procedure ten eerste winnen, en als u wint dan dient u ook nog het vonnis succesvol ten uitvoer te leggen.

Mocht u de procedure winnen, en vervolgens blijkt dat er geen geld op de rekening van de wederpartij staat, hij geen werk, uitkering of ander inkomen heeft dan wordt het lastig om het vonnis succesvol te kunnen executeren. Zeker in het geval dat de wederpartij een aanzienlijk hoge schuld heeft bij nog een partij, en die partij heeft voorrang op uw schuld. Komt daar nog bij dat de wederpartij geen auto heeft, geen koophuis of misschien in het ergste geval helemaal geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft (geen ingezetene is), dan is het zeer onwaarschijnlijk dat u ook maar iets terugziet van uw vordering.

Bovenstaande doet zich zeker voor. Uiteraard is niet in alle gevallen sprake van bovenstaande cumulatie van omstandigheden. Het kan zijn dat de wederpartij toch een auto blijkt te hebben waar hij aan gehecht is. In dat geval kan het beslag op de auto een succes zijn, zelfs als hij aan al het andere voldoet. De auto van de wederpartij moet uiteraard wel op zijn naam geregistreerd staan, en niet via een slimme constructie op zijn vriendin naam.

Mijn persoonlijke mening is dat een vordering onder de € 800 euro de moeite niet waard is om te procederen, tenzij u als bedrijf de procedure ziet waar een preventieve werking vanuit gaat naar het geheel van klanten. Denkt u daarbij aan telecomsector, als kleine vorderingen niet door de ene klant worden betaald, gaat het als een lopend vuurtje dat er toch geen maatregelen worden genomen, en daardoor zullen andere klanten lage facturen ook niet meer betalen.