Loondoorbetaling, loonstopzetting en loonopschorting

Ik ben ziek en krijg geen salaris meer betaald, kan dit?

Indien de arbo-arts oordeelt dat de werknemer werkzaamheden kan verrichten en de werknemer weigert dit dan mag de loonbetaling worden gestaakt. Dit kan net zolang duren totdat de werknemer de werkzaamheden weer uitvoert. Echter kan de werknemer ook een (deskundige)oordeel van het UWV aanvragen. Het kan namelijk zijn dat de werknemer het niet eens is met het oordeel van de arbo-arts en van mening is dat hij niet in staat is om (vervangende) werkzaamheden te verrichten. Over dit deskundige oordeel moet niet te licht worden gedacht vanuit de kant van de werknemer, het komt vaak genoeg voor dat het UWV de gedachte van de arbo-arts niet volgt. Uiteraard komt het ook voor dat de gedachtegang van de arbo-arts wel wordt gevolgd.

Een voorbeeld uit de rechtspraak:

  • In 2015 had een werknemer zich ziek gemeld. De werkgever had nog diezelfde dag de betaling van het loon aan de werknemer stopgezet. Nu het UWV in zijn deskundigenoordeel – evenals de bedrijfsarts – had geoordeeld dat het aangeboden werk passend is, nam de kantonrechter dit ook als uitgangspunt. Ondanks dit deskundigenoordeel en het advies van de bedrijfsarts, had de werknemer geen gehoor gegeven aan de herhaalde schriftelijke sommaties van de werkgever om zijn aangepaste werkzaamheden te hervatten. Mitsdien was de werkgever op grond van het bepaalde in art. 7:629, lid 3 BW gerechtigd om de betaling van het loon aan de werknemer over de periode dat hij geen werkzaamheden verrichtte stop te zetten.

Voor wat betreft de voorgaande periode stond als niet weersproken vast dat de werknemer loon van de werkgever had ontvangen (vanwege een aankomende operatie werd de werknemer door de bedrijfsarts gedurende deze periode volledig arbeidsongeschikt gemeld).

Ten aanzien van de periode waarna hij weer hersteld was geldt dat de werknemer, alhoewel hij daartoe door de bedrijfsarts geschikt werd geacht, niet op het werk was verschenen om zijn aangepaste werkzaamheden volgens zijn beperkingenprofiel te verrichten. Ook voor wat betreft deze periode kon de verklaring van de revalidatiearts, bezien in het licht van het deskundigenoordeel en de herhaalde adviezen van de bedrijfsarts, niet tot een ander oordeel leiden. Ondanks herhaalde schriftelijke sommaties had de werknemer zijn werkzaamheden niet hervat. Dit bracht mee dat de werknemer geen recht had op loon over deze periode en de werkgever de betaling van het loon aan de werknemer terecht heeft stopgezet.

Onterecht het loon stopgezet?

Er kan ook sprake van zijn dat het loon niet op terechte gronden is stopgezet. De werkgever heeft dan een schakel overgeslagen. Bijvoorbeeld indien hij geen arbo-arts heeft ingeschakeld. Het kan ook zijn dat hij zich niet aan het advies van de arbo-arts houdt. Of u bent het zelf niet eens met het advies van de arbo-arts omdat u inderdaad niet kunt werken.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij beschikken over kennis en ervaring op dit gebied. Wij kunnen in eerste instantie controleren of de juiste route is gevolgd en er geen schakel in mist. Wij denken dus eerst met u mee. Daarna kunnen wij met de werkgever in contact treden. Wij zullen in overleg met de werkgever bekijken of wij een bevredigende oplossing kunnen vinden. Mocht deze oplossing er niet zijn, dan zullen wij de werkgever erop wijzen wat de kansen zijn indien het voor de rechter zal komen.

Doet de werkgever dit alsnog niet?

Dan brengen we een dagvaarding uit. Wellicht dat dit de werkgever op andere gedachten kan brengen. De kosten blijven alsnog beperkt voor u. Mocht de werkgever nog steeds bij zijn standpunt blijven dan leggen we het voor aan de rechter. Bij de rechter zullen wij de hervatting van de loonbetaling vorderen. Wij zullen dit uiteraard eerst aan de werkgever mededelen, wellicht dat hij alsnog zijn standpunt wijzigt. Onder druk van een jurist zal een werkgever kunnen besluiten dat het toch verstandig is om het loon door te betalen. Wij bereiden dus de gehele procedure voor en procederen ook bij de rechtbank voor u. Het voordeel is dat we dit stap voor stap doen. De kosten blijven overzichtelijk en proberen we altijd te beperken voor u.

  • Door direct contact met ons op te nemen bespaart u niet alleen een onnodige kosten, zoals onderzoekskosten en onnodige kosten door andere juristenkantoren, u bespaart zich ook een hoop frustratie. Wij nemen namelijk al het contact tussen u en de werkgever over.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *