Loondoorbetaling tijdens ziekte

Ziekte tijdens het werk en geen betaling van loon?

Tijdens de ziekte van een werknemer dient de werkgever het loon door te betalen. Indien de werkgever dit weigert dan kan er een vordering ingesteld worden bij de rechter om de werkgever te dwingen om het loon door te betalen. Indien de werkgever van oordeel is dat hij denkt dat er werknemer niet ziek is, dan dient de werkgever een arbo-arts in te schakelen om vast te stellen dat de werknemer inderdaad niet ziek is. Doet de werkgever dit niet (om kosten te besparen) dan heeft hij geen keuze om het loon gedurende de periode dat de werknemer ziek is gemeld gewoon door te betalen.

  • De werkneemster is ziek. Ook haar huisarts is die mening toegedaan. De werkgever houdt niet zo van zieke werknemers en besluit  het loon niet meer te betalen. Hij vindt dat de ziekte lang genoeg heeft geduurd, ze moet maar gewoon gaan werken of ze krijgt niets meer betaald. De werkgever slaat hier een stapje over, hij dient eerst de arbodienst in te schakelen. Indien deze stelt dat de werknemer niet ziek is en aan het werk dient te gaan en de werknemer doet het dan vervolgens niet, dan mag de loonbetaling pas opgeschort worden.

De werkgever zal op een eerste verzoek (van een jurist) vaak de loondoorbetaling hervatten van de zieke werknemer, geen enkele rechter zal de werkgever in het gelijk stellen indien de werkgever geen arbo-arts heeft ingeschakeld. De werkgever is namelijk geen arts, en al helemaal geen onpartijdige deskundige. De werkgever mag wel denken dat de werknemer niet ziek is, hij dient echter wel gewoon over te gaan tot doorbetaling van het loon.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen u begeleiden tijdens uw ziekte. Wij kunnen u adviseren welke stappen u kunt nemen en op welk moment. Wij toetsen de handelingen die de werkgever neemt aan het geldende recht. Uiteraard kunnen wij ook werkgevers bijstaan en raad geven indien de werknemer opzettelijk het genezingsproces belemmert. Indien een van beide partijen zich niet aan het recht houdt dan zullen wij het geschil voor u aan de rechter voorleggen als de nalatige partij niet volgens de wetgeving handelt.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *