Medisch geheim werknemer

Wel of geen medisch geheim van de werknemer?

  • Mag een arbo-arts/dienst bepaalde gegevens verstrekken en welke gegevens mogen er wel verstrekt worden onder bepaalde omstandigheden?

Het kan voorkomen dat een werknemer in het verleden bij een andere werkgever reeds ziek is geweest. Als dit het geval is geweest kan de werkgever aanspraak maken op de no-risk polis bij het UWV. De werkgever kan alleen bij het UWV een verzoek hiertoe doen als de werkgever op de hoogte is van het ziekte-verleden van de werknemer. Als de werknemer zelf nooit de mededeling aan zijn nieuwe werkgever heeft gedaan van zijn arbeidsverleden is deze dus niet bekend bij deze werkgever. Dit verleden is wel inzichtelijk voor de arbo-dienst, de vraag is echter of de arbo-arts wel deze mededeling mag doen aan de werkgever. Valt dit niet onder medisch geheim?

  • Nee, de arbo-arts/dienst moet het arbeidsverleden doorgeven aan de werkgever in dergelijke gevallen. De werkgever kan anders geen aanspraak maken op de no-risk polis van het UWV omdat deze er geen weet van heeft, zo oordeelde de rechter in een zaak van een werknemer die zich frequent ziek melde en structurele klachten had (ECLI:NL:CRVB:2015:1941).

Wat houdt de No-risk polis in en wat is het doel hiervan?
Een werkgever kan besluiten om een arbeidsongeschikte werknemer een kans te bieden om deze werknemer toch weer in het arbeidsproces te betrekken. Het UWV betaalt in bepaalde gevallen dan de ziektewetuitkering gedurende een periode gewoon door, dit scheelt in de loonkosten. Ook betaalt het UWV de ziektekosten die normaal voor rekening komen voor de werkgever indien de werknemer binnen een periode van 5 jaar na aanvang van de arbeid ziek wordt. Met de no-riskpolis wordt beoogd om de kansen van bepaalde groepen werknemers om terug te keren in het arbeidsproces te verbeteren, en om in dat kader de bereidheid te bevorderen van werkgevers om hen in dienst te nemen, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis en de Kamerstukken.

Wat kunnen wij in dergelijke gevallen doen?
Wij kunnen beide partijen adviseren. Ook kunnen wij een arbo-arts aanschrijven indien er zwaarwegende belangen zijn om het arbeidsverleden niet aan de werkgever door te geven. Een arts behoort namelijk een belangenafweging te maken. De arts dient als eerste de belangen van een patiënt voorop te stellen. Wij doen dan een beroep op bescherming van de patiëntgegevens. We treden in dergelijke gevallen meer op als mediator. Wij proberen met alle partijen een bevredigende oplossing te vinden waar iedereen zich in kan vinden.

Is dat wel mogelijk?
Uiteraard is dat geen gemakkelijke taak. Iedereen zal immers een beetje water bij de wijn moeten doen. Er zal bekeken moeten worden of er ten eerste wel een oplossing mogelijk is. Ook zal de vertrouwensrelatie moeten worden hersteld indien deze is afgenomen. Echter is het vaak zo dat een werkgever na een aantal gesprekken toch inziet dat de werknemer waardevol is.

  • Ook in moeilijke gevallen kunt u bij ons terecht. Daar komt bij dat wij begrip hebben voor alle partijen. Wij blijven verder bij ons standpunt dat juridische hulp betaalbaar moet blijven. De kosten beperken wij tot een minimum.

 

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *