Onderhandelen bij een overeenkomst

Wanneer komt een overeenkomst tot stand en kan ik mij zomaar terugtrekken?

In het overeenkomstenrecht zijn een aantal beginselen bepaald door eerdere uitspraken die niet bepaald algemeen bekend zijn. Deze beginselen zijn echter doorslaggevend van aard geweest, waardoor het een must is geworden om deze regels te kennen.

  • Onderhandelen & het afbreken hiervan: Partijen hebben altijd de vrijheid om te onderhandelen voordat een overeenkomst tot stand komt. Tot een bepaald moment mogen de onderhandelingen worden afgebroken. Bereikt men echter een cruciaal punt, bijvoorbeeld als er door een partij kosten worden gemaakt om de overeenkomst tot stand te laten komen, dan kunnen de onderhandelingen nog wel worden afgebroken maar dient er wel een schadevergoeding te worden betaald. Ook kan het zijn dat er een punt wordt bereikt waarop er bij de rechter gevorderd kan worden dat de onderhandelingen worden voortgezet.
  • Gerechtvaardigde belangen: Tijdens het onderhandelen dienen partijen rekening te houden met elkaars gerechtvaardigde belangen. Hierop dienen beide partijen hun gedrag af te stemmen. Ook geldt dat de onderhandelingen niet zomaar afgebroken mogen worden indien het gerechtvaardigde vertrouwen is gewekt dat er enige overeenkomst uit de onderhandelingen zou voortkomen.
  • Wijziging van omstandigheden: Er wordt meegewogen of de afbrekende partij onnodig de hoop heeft gewekt dat er een een overeenkomst tot stand zou komen. Van groot belang zijn voorts feiten welke de omstandigheden wijzigen waardoor het afbreken van de onderhandelingen wel gerechtvaardigd kan zijn.
  • Redelijkheid en billijkheid: Er dient tevens rekening mee te worden gehouden dat partijen bij onderhandelingen in een bijzondere relatie tot elkaar staan. Deze relatie wordt thans beheerst door de redelijkheid en billijkheid welke te vinden is in art 6:248 BW. Dit artikel heeft echter op meerdere situaties betrekking en mag nimmer onderschat worden.

Concluderend staat het iemand niet vrij om in een bepaald stadium zich terug te trekken. Althans niet in bepaalde gevallen, er dient dan minimaal een compensatie plaatst te vinden van geleden schade.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *