Ontslag genomen in een emotionele bui

Wat is schijn van ontslag nou eigenlijk?

Ik heb per ongeluk ontslag genomen in een emotionele bui. Ik heb iets bij de werkgever ondertekend en nu ben ik ontslagen? Dat zijn de geluiden uit de praktijk. Hoe werkt het precies? Schijn van ontslag houdt in dat het lijkt alsof er een rechtsgeldig onaantastbaar ontslag tot stand is gekomen doordat de werknemer zich akkoord lijkt te hebben verklaard door in te stemmen met het opgelegde of zelf genomen ontslag. Kan iemand die in een emotionele toestand verkeerd zich later nog terugtrekken van de ontslagname? Kan een werkgever een werknemer iets laten ondertekenen zonder dat de werknemer de consequenties daarvan inziet? En hoeft de werkgever zelf helemaal niets te doen als een werknemer in een ontevreden toestand verkeert en roept ‘dat ie wel ontslag neemt?’

Een paar voorbeelden die wat verduidelijking kunnen geven:

  • Gemaskeerd ontslag door werkgever:
    Indien een werknemer de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, mag de werkgever aan een werknemer niet zomaar een schriftelijke verklaring voorleggen dat de werknemer instemt met ontslag door de werkgever. De werkgever dient zich ervan te vergewissen dat de werknemer begrijpt of had moeten begrijpen dat de ondertekening van het document tot eenzijdig ontslag zou leiden. De werkgever heeft in dergelijke gevallen een onderzoeksplicht met betrekking te de begrijpelijkheid van de werknemer.
  • Emotionele ontslagname:
    Bij ingrijpende gevolgen van ontslag door een werknemer zelf, bijvoorbeeld wanneer deze in een emotionele bui mededeelt ontslag te nemen, kan niet zomaar worden aangenomen dat deze werknemer ook de intentie had om ontslag te nemen. De redelijkheid en billijkheid verzet zich ertegen dat de werkgever een beroep op het gerechtvaardigde vertrouwen van de mededeling mag doen. De werkgever dient tevens een actie te ondernemen waardoor de werknemer in een gunstigere toestand zou komen.

Ik kan er niet meer tegen, ik kom nooit meer terug!

Door hevige drukte moet een werknemer veel harder werken en zeer gestrest zijn werk doen. Door alle spanningen loopt de emotie hoog op zodra de werkgever alweer komt melden dat hij moet overwerken. Op dat moment heeft de werknemer het helemaal gehad en roept gefrustreerd en zeer geïrriteerd dat hij zelf het werk maar eens moet gaan doen en hij ermee stopt. “En ik kom ook nooit meer terug” roept de werknemer terwijl hij de deur uit vliegt.

  • Acties van werkgever:
    Indien de verklaring van ontslagneming na een langere niet is gewijzigd en de werkgever meerdere malen heeft geïnformeerd bij de werknemer of deze zijn standpunt aangaande het eenzijdige ontslag zou wijzigen, dan mag de werkgever erop vertrouwen dat de wil van de werknemer overeenstemt met zijn verklaring hieromtrent. Dit kan echter niet zonder meer worden aangenomen. Er kan meespelen dat de werkgever acties dient te ondernemen die ten grondslag liggen aan de eerdere verklaringen omtrent het ontslag, indien de redelijkheid en billijkheid dit vereisen.

Bekijk altijd binnen een bepaalde periode of ontslag echt genoodzaakt was te nemen. De werkgever dient zich ook bewust te zijn dat een zekere bepaalde periode ook voor de werkgever geldt.

Onze mening

Wij vinden dat er altijd van de eerlijkheid moet worden uitgegaan. De werkgever dient in alle eerlijkheid met de werknemer om te gaan. Dat betekent concreet dat als de werkgever van een werknemer af wilt, hij dit ook goed moet regelen. Daar komt dan uiteraard een geldsom bij kijken. Er dient in alle gevallen bekeken te worden hoe men goed uit elkaar dient te gaan, en uiteraard of men wel uit elkaar kan gaan. Wij vinden het oneerlijk indien een werknemer met lege handen moet vertrekken. Nog oneerlijker is het indien de werknemer onder valse voorwendselen is vertrokken, terwijl dit juridisch eigenlijk helemaal niet kan.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij beginnen altijd eerst bij het begin. Dat betekent dat wij zullen onderzoeken of de juiste weg is bewandeld. Wij bekijken of de werkgever wel aan alle eisen heeft voldaan. Daarna zullen wij eerst overleggen met de werkgever indien dit gewenst is. Het kan namelijk zijn dat de verhouding inmiddels zo verstoord is dat het onmogelijk is voor de werknemer om terug te keren. In deze gevallen zetten wij al onze energie in op het verkrijgen van een hogere ontslagvergoeding.

Ook al is er door de werknemer een document ondertekent waardoor hij of zij instemt met ontslag dan is er vooralsnog geen reden tot paniek. Wij kunnen nog steeds een beroep bij de rechter doen dat er sprake is van een misverstand. Dit zullen we uiteraard ook doen indien de werkgever zich niet bereid verklaard om aan uw wensen te voldoen. Wij starten, in overleg met u, met het uitbrengen van een dagvaarding. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan procederen we voor u bij de rechtbank.

  • Ook in deze gevallen geldt dat wij de kosten zo beperkt mogelijk proberen te houden voor u. Door voor ons te kiezen bespaart u een hoop geld vergeleken met andere juristenkantoren.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *