Ciber Juristen is de goedkoopste specialist op het gebied van vreemdelingenrecht, arbeidsrecht en overeenkomstenrecht. Waarom zo goedkoop? Omdat het kan en we het (werk) liever wel doen dan niet. Wij hebben namelijk plezier in ons werk. Verder hebben we geen fysiek kantoor  en proberen we de kosten op allerlei manieren zo laag mogelijk te houden. Ciber Juristen is een gedegen juristenkantoor maar dan zonder de poespas. Om die redenen kunnen we u onze specialistische service aanbieden voor de laagste prijs. Het feit dat we geen fysiek kantoor hebben belet ons overigens niet om u in persoon te ontmoeten. Tevens is het altijd mogelijk om een betalingsregeling met ons af te spreken.

Wij hanteren een uurtarief vanaf € 49,- excl. btw voor alle zaken. Kiest u liever voor een vaste prijs? Raagpleeg dan onderstaande indicatie-tarieven.

Rechtsgebied / procedure Eenvoudige zaak (1) Uitvoerige zaak (2)
Arbeidsrecht volledige zaakbehandeling € 198,00 € 469,00
Bezwaarprocedure* € 259,00 € 559,00
Vreemdelingenrecht aanvraagprocedure visum € 249,00 € 729,00
Contracten of algemene voorwaarden opstellen € 179,00 € 498,00
Ondernemingsrecht € 259,00 € 349,00
Consumentenrecht € 149,00 € 469,00
Beroepsprocedure bestuursrechtelijk € 498,00 € 869,00
Beroepsprocedure civielrechtelijk € 659,00 € 949,00

(1) Eenvoudige zaken zijn zaken die op voorhand niet veel onderzoek, communicatie of betwistingen omvatten. Eenvoudige zaken spelen zich niet af voor een rechter maar blijven beperkt tot de wederpartij of het bestuursorgaan. Met uitzondering van de beroepsprocedure bestuursrechtelijk en de beroepsprocedure civielrechtelijk, deze spelen zich wel voor de bestuurs- of civiele rechter af.

(2) Uitvoerige zaken kosten meer tijd aan onderzoek. Dergelijke zaken komen niet vaak voor waardoor er intensief onderzoek dient te worden gepleegd en moet er vaker worden gecommuniceerd.

Indien uw zaak aan de rechter dient te worden voorgelegd dan noemt men dat een civielrechtelijke of bestuursrechtelijke beroepsprocedure. Ook hier is onderscheid tussen eenvoudige of uitgebreide procedures.

  • Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en exclusief bijkomende kosten zoals het eventuele griffierecht (voor de rechtbank), het laten uitbrengen van een dagvaarding door onze deurwaarder, eventuele kosten van aangetekende verzending of reiskosten. Ook bij deze kosten geven wij u graag op aanvraag vooraf inzicht.