Mogelijkheden bij ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet is de arbeidsovereenkomst direct opgezegd. Een werknemer kan ontslag op staande voet nemen en een werkgever kan een ontslag op staande voet geven. Er dient wel een dringende reden te zijn voor ontslag op staande voet.

Er moet sprake zijn van een zodanige gedraging van de werknemer, dat van de werkgever niet kan worden verlangd dat hij of zij de arbeidsovereenkomst laat voortduren (dat ontslag op staande voet gerechtvaardigd is). Dat brengt met zich mee dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst onaanvaardbaar is, en dat de arbeidsovereenkomst direct moet eindigen. Dit is een forse eis voor ontslag op staande voet. Eigenlijk wordt daarmee bedoeld dat de werkgever niet anders kan dan de werknemer op staande voet ontslaan.

De werkgever dient direct ontslag op staande voet toe te passen en mag de arbeidsovereenkomst niet laten voortduren. Dit wordt wel enigszins opgerekt, er wordt de regel gehanteerd dat "er korte tijd nadat de dringende reden is geconstateerd ontslag op staande voet moet volgen".

Daar komt de eis bij kijken dat de reden voor het ontslag op staande voet ook direct bij het ontslag moet worden meegedeeld. De laatste eis is dat de werkgever u ook niet langer mag laten doorwerken, dan vervalt de dringende reden voor ontslag.

Risico's bij ontslag op staande voet

De werkgever moet het loon doorbetalen (vanaf de ontslagdatum) als de werknemer het ontslag met succes aanvecht bij de rechter. Daarnaast blijft de arbeidsovereenkomst volledig in stand. Ontslag op staande voet heeft daarom risico's voor de werkgever. Er is bij deze vorm van ontslag geen zekerheid dat de arbeidsovereenkomst onaantastbaar is opgezegd.

Termijnen bij ontslag op staande voet

De werknemer moet het ontslag op staande voet binnen twee maanden aan de rechter voorleggen. Als er geen reden is geweest voor het ontslag op staande voet dan is het ontslag vernietigbaar.

Het is van belang dat, u als werknemer, bij ontslag op staande voet zo snel mogelijk na het ontslag aan de werkgever laat weten dat u beschikbaar en bereid bent om werkzaamheden te verrichten. Natuurlijk laat u de werkgever ook weten dat u het niet eens bent met het ontslag op staande voet.

Onze hulp bij ontslag op staande voet

Bent u op staande voet ontslagen? Wij kunnen u dan bijstaan in een procedure tegen uw werkgever. Het ontslag op staande voet kan aangevochten worden bij de rechter.

Bent u zelf werkgever en moet u gedwongen afscheid nemen van een van uw personeelsleden? Wij kunnen u adviseren en bijstaan tijdens de gehele "ontslag op staande voet" procedure. Bereidt u deze procedure goed voor door vooraf contact met ons op te nemen.

 

Ontslag op staande voet kan aan de rechter worden voorgelegd

Ontslag op staande voet, bent u op staande voet ontslagen? Regels bij ontslag. Het ontslag aanvechten bij de rechter. Niet eens met ontslag? Hulp bij ontslag op staande voet. Ontslag zonder toestemming.