Onze visie

Ciber Juristen is opgericht met het oog op een juiste verhouding tussen de prijs en de kwaliteit. Juridische hulp kan gewoon goedkoper door efficiënt gebruik te maken van de mogelijkheden die momenteel beschikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze mogelijkheden kunnen we juist een uitgebreidere dekking bieden voor een lager uurtarief.

Wat zijn dan de mogelijkheden waarvan wij gebruik maken waardoor het uurtarief voor u laag blijft?

Wij maken gebruik van een landelijke organisatie waar wij onze bezoekadressen huren. Door deze constructie zijn wij inzetbaar in een groter gebied en zijn wij niet gebonden aan een vaste locatie. Dit is niet alleen voor ons efficiënt, ook voor u is dit prettig. Wij zijn namelijk in de gelegenheid om uw woonplaats te bezoeken in plaats van dat ú het hele land door moet reizen om van onze diensten gebruik te kunnen maken. Wij zullen hier alleen gebruik van maken indien het wenselijk voor u is, daardoor blijft het uurtarief voor u laag. Kunnen wij volstaan met een telefonische bespreking en aanlevering van de stukken via email? Dan zullen wij uw zaak op deze manier in ontvangst nemen en behandelen. Het is immers niet noodzakelijk voor de behandeling van elke zaak dat er fysiek bijeengekomen dient te worden. Snel, efficiënt en makkelijk voor u.

Kiezen voor ons

Uw keuze voor ons is een verantwoorde keuze. U bent verzekerd van de inzet van onze juristen, wij boeken de beste resultaten. Uw verwachtingen ten aanzien van juridische bijstand worden daardoor overtroffen.

Wij bieden u maatwerk omdat geen enkele zaak gelijk is. Op onze pagina met onze tarieven kunt u een indruk krijgen van de uurtarieven die wij hanteren. Dit is slechts ter indicatie, u betaalt in elk geval nooit meer dan de vermelde tarieven. het is mogelijk om een afspraak voor u op maat te maken waarbij wij u een interessante korting kunnen aanbieden die wel tot 35% op kan lopen.

U weet niet alleen zeker dat u de beste juridische bescherming krijg, u weet dat u ook nooit teveel betaalt voor uw juridische bescherming.

Picture of
Jurist

U kunt met een vertrouwd gevoel uw geschillen in het overeenkomstenrecht aan hem voorleggen. Contracten en overeenkomsten zien we op veel verschillende gebieden zoals bij bedrijven maar ook in het consumentenrecht en het huurrecht. Niet alleen kunt u hem inschakelen als er een geschil optreedt in het overeenkomstenrecht maar ook in het voortraject voor bijvoorbeeld het opstellen van overeenkomsten of algemene voorwaarden voor uw bedrijf. Daarnaast int hij moeiteloos onbetaald gebleven facturen voor u. Door slimme toepassing van de incassowetgeving omtrent vorderingen kost het u in de meeste gevallen helemaal niets om toch uw facturen betaald te krijgen. Het inschakelen van juristen wekt meer gezag dan het inschakelen van een incassobureau.

Picture of
Jurist

Voor geschillen in het arbeidsrecht of ondernemingsrecht kunt u bij hem terecht. De onderlinge verhoudingen in het arbeidsrecht kunnen soms verstoord raken, bij een geschil wordt daarom onderzocht of er mogelijkheden zijn om de verstoorde relatie te herstellen. Mocht tijdens het minnelijke traject blijken dat de verhoudingen niet (meer) te herstellen zijn dan richt hij zich met uw goedkeuring op de gerechtelijke procedure. Tussen het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht bestaat een nauwe band. Op het gebied van het ondernemingsrecht wilt u natuurlijk eveneens een expert inschakelen. Vanaf de opstart van uw bedrijf staat hij u graag bij zodat u de juiste hulp krijgt waardoor er voor u overzicht wordt gecreëerd. U wilt natuurlijk wel dat uw ondernemingsavontuur een succes wordt.

Picture of
Jurist

Voor aangelegenheden die het migratierecht (vreemdelingenrecht) bestrijken kunt u contact opnemen met hem. Hij kan u ondersteunen bij het doen van aanvragen, bezwaar procedures en in voorkomende gevallen uiteraard ook bijstaan in de beroepsprocedures. Hij beveelt u aan om vanaf het moment van de aanvraag al contact op te nemen om uw kansen in het migratierecht te vergroten. In elke fase van het vreemdelingenrecht is het van belang om gedegen ten ijs te komen, daarom vindt er uitvoerig overleg met u plaats zodat er een duidelijk beeld wordt gecreëerd van uw zaak. Wij begeleiden u stap voor stap met de stukken die aan ons dienen te worden aangeleverd zodat uw zaak de grootste kans van slagen heeft. Raadpleeg ook onze pagina over het vreemdelingenrecht.