5

Overwerk weigeren

Ben ik verplicht om over te werken?

Een werkgever kan en mag van je verwachten dat je soms overwerkt. Dit hoeft niet uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst of in de CAO te zijn opgenomen. Het kan natuurlijk wel voor iedereen verhelderend werken indien dit wel het geval is. Meestal bevat een CAO of een arbeidsovereenkomst dan ook een dergelijke bepaling.

Mag ik overwerk weigeren?

In bijzondere gevallen mag je het overwerk weigeren. Indien er een goede reden voor het weigeren aan ten grondslag ligt, mag de werkgever je in dat geval niet verplichten om over te werken. Wat een goede reden is verschilt uiteraard per geval en de werkgever beoordeelt dan of het ook een goede reden is.

Hoeveel uur mag ik maximaal overwerken?

De arbeidstijdenwet bepaalt hier het volgende over: er mag nooit meer dan 60 uur per week gewerkt worden. Dit is op zich een zeer ruime bepaling. Indien men normaal gesproken een 40-urige werkweek heeft, betekent dit dat er eigenlijk nog een halve werkweek mag worden overgewerkt.

Deze 60 uur wordt nog wel aan banden gelegd, het is uitdrukkelijk niet toegestaan om in nagenoemde gevallen langer te werken dan aangegeven:

  • indien er 4 weken achtereenvolgens gewerkt wordt dan mag er in deze periode van 4 weken niet meer dan 55 uur per week gewerkt worden.
  • indien er 16 weken achtereenvolgens gewerkt wordt, dan mag er niet meer dan 48 uur per week gewerkt worden.

Daarnaast geldt er nog een beperking in het aantal uur per dag, er mag nooit meer dan 12 uur per dienst gewerkt worden. Dit is natuurlijk nog steeds een fors aantal arbeidsuren. Vooral als er lichamelijk zware arbeid wordt verricht. Door verplicht overwerk ervaren werknemers een zekere onderdrukking door de werkgever..

Zijn er ook uitzonderingen hierop?

In de meeste CAO’s zijn er aanvullingen. Voor werknemers boven een bepaalde leeftijd kan de CAO voorzieningen hebben getroffen voor deze oudere werknemers. Deze werknemers hoeven dan niet over te werken.

Voor andere werknemers kan er een maximum in de CAO staan voor het aantal uur dat overgewerkt mag worden. Er kan zelfs geregeld zijn dat de werkgever de werknemer niet kan verplichten om over te werken en dat overwerk dus alleen op vrijwillige basis kan geschieden.

Wat kan de werkgever doen als ik weiger om over te werken?

Indien er geen geldige reden aan de weigering van het overwerk ten grondslag ligt dan mag de werkgever je ontslaan, op staande voet zelfs. Nu begint natuurlijk de vraag te branden wat er in het verleden als een goede reden werd gezien waardoor een werknemer mocht worden ontslagen bij weigering om over te werken.

Wat is een goede reden om overwerk te weigeren?

Een goede reden om overwerk te weigeren is in elk geval indien het werk ook de volgende dag kan worden verricht. Er is met andere woorden geen noodzaak dat het werk dezelfde dag te worden verricht. Wij begrijpen dat dit moeilijk is om te beoordelen. Indien deze noodzaak niet aanwezig is, zijn wij van mening, dat het werk zich kan opstapelen. Hiermee wordt tegelijk een antwoord gegeven op de noodzaak. De opstapeling heeft zich na een aantal dagen voorgedaan. Nu is er dus voor hetzelfde werk wel een noodzaak ontstaan om over te werken. De afspraken tot levering van het bedrijf moeten naar de afnemers toe worden nagekomen.

Spelen andere factoren bij de beoordeling door de rechter een rol?

Er wordt door de rechter voorts ook altijd overwogen of de werkgever de belangen van de werknemer ook meeneemt in de beoordeling. Op basis van goed werknemersschap dient de werknemer ook flexibel te zijn met betrekking tot overwerk. Daarnaast bekijkt de rechter ook of de arbeid verricht kan worden door anderen. In het geval dat er een specialisme vereist is, kan de werkgever namelijk niet zonder meer uitzendkrachten inhuren. Hierdoor kan de werkgever voor problemen komen te staan indien zijn werknemers steeds overwerk zouden weigeren.

Onze mening:

Overwerk is soms een noodzakelijk kwaad. Wij begrijpen dat overwerk niet altijd even leuk kan zijn. Onze visie is dat er uit moet worden gegaan van de bereidheid van de werknemers zelf en dat de werkgever een beroep doet op de vrijwilligheid om over te werken. Zo ontstaat een begrip bij de werknemer dat er niet altijd hoeft te worden overgewerkt. Eventueel vinden wij dat de werkgever de werknemer extra kan belonen indien het overwerk zich vaker voor zal doen. Beloning hoeft zich natuurlijk niet altijd in geld uit te drukken. Een extra dag vrij op een dag dat er minder werk is, is natuurlijk een schitterend gebaar.

Wat kunnen wij voor de onderdrukte werknemer doen?
 
Indien de werkgever zich bijzonder stug opstelt en weinig gevoel heeft voor de werknemer zijn positie en privéleven dan kunnen wij met de werkgever in contact treden. Wij zullen eerst bekijken wat het exacte probleem is en onderzoeken wat de juiste oplossing voor het geschil is. De werknemer is in zeer veel gevallen wel verplicht om zijn goede kant te laten zien door overwerk te verrichten, maar wij vinden dat er ook grenzen zijn. Wij zullen de werkgever erop wijzen dat overwerk alleen niet vaak de juiste oplossing is voor het probleem op de lange termijn.

Komt het toch tot een geschil?

Ook dan zullen wij de werknemer bijstaan in een gerechtelijke procedure. Wij zullen de rechter ervan proberen te overtuigen dat de werknemer beschermd dient te worden tegen overwerk. Dit zal zeker niet gemakkelijk zijn. Wij doen een beroep op de maatschappelijke druk die is ontstaan na zeer veel ontslagrondes. Wie is immers de gebeten hond na de massaontslagen? Juist, de werknemer die zijn baan heeft behouden, en nu het werk van de andere collega erbij moet doen.

1 Reactie

  • Em Brigitha

    Ik ben 58 werk 32 uur ben ik verplicht on te overwek

  • Reactie achterlaten?

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *