Overwerk weigeren

Ben ik verplicht om over te werken?

Een werkgever kan en mag van je verwachten dat je soms overwerkt. Dit hoeft niet uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst of in de CAO te zijn opgenomen. Het kan natuurlijk wel voor iedereen verhelderend werken indien dit wel het geval is. Meestal bevat een CAO of een arbeidsovereenkomst dan ook een dergelijke bepaling.

Mag ik overwerk weigeren?

In bijzondere gevallen mag je het overwerk weigeren. Indien er een goede reden voor het weigeren aan ten grondslag ligt, mag de werkgever je in dat geval niet verplichten om over te werken. Wat een goede reden is verschilt uiteraard per geval en de werkgever beoordeelt dan of het ook een goede reden is.

Hoeveel uur mag ik maximaal overwerken?

De arbeidstijdenwet bepaalt hier het volgende over: er mag nooit meer dan 60 uur per week gewerkt worden. Dit is op zich een zeer ruime bepaling. Indien men normaal gesproken een 40-urige werkweek heeft, betekent dit dat er eigenlijk nog een halve werkweek mag worden overgewerkt.

Deze 60 uur wordt nog wel aan banden gelegd, het is uitdrukkelijk niet toegestaan om in nagenoemde gevallen langer te werken dan aangegeven:

 • indien er 4 weken achtereenvolgens gewerkt wordt dan mag er in deze periode van 4 weken niet meer dan 55 uur per week gewerkt worden.
 • indien er 16 weken achtereenvolgens gewerkt wordt, dan mag er niet meer dan 48 uur per week gewerkt worden.

Daarnaast geldt er nog een beperking in het aantal uur per dag, er mag nooit meer dan 12 uur per dienst gewerkt worden. Dit is natuurlijk nog steeds een fors aantal arbeidsuren. Vooral als er lichamelijk zware arbeid wordt verricht. Door verplicht overwerk ervaren werknemers een zekere onderdrukking door de werkgever..

Zijn er ook uitzonderingen hierop?

In de meeste CAO’s zijn er aanvullingen. Voor werknemers boven een bepaalde leeftijd kan de CAO voorzieningen hebben getroffen voor deze oudere werknemers. Deze werknemers hoeven dan niet over te werken.

Voor andere werknemers kan er een maximum in de CAO staan voor het aantal uur dat overgewerkt mag worden. Er kan zelfs geregeld zijn dat de werkgever de werknemer niet kan verplichten om over te werken en dat overwerk dus alleen op vrijwillige basis kan geschieden.

Wat kan de werkgever doen als ik weiger om over te werken?

Indien er geen geldige reden aan de weigering van het overwerk ten grondslag ligt dan mag de werkgever je ontslaan, op staande voet zelfs. Nu begint natuurlijk de vraag te branden wat er in het verleden als een goede reden werd gezien waardoor een werknemer mocht worden ontslagen bij weigering om over te werken.

Wat is een goede reden om overwerk te weigeren?

Een goede reden om overwerk te weigeren is in elk geval indien het werk ook de volgende dag kan worden verricht. Er is met andere woorden geen noodzaak dat het werk dezelfde dag te worden verricht. Wij begrijpen dat dit moeilijk is om te beoordelen. Indien deze noodzaak niet aanwezig is, zijn wij van mening, dat het werk zich kan opstapelen. Hiermee wordt tegelijk een antwoord gegeven op de noodzaak. De opstapeling heeft zich na een aantal dagen voorgedaan. Nu is er dus voor hetzelfde werk wel een noodzaak ontstaan om over te werken. De afspraken tot levering van het bedrijf moeten naar de afnemers toe worden nagekomen.

Spelen andere factoren bij de beoordeling door de rechter een rol?

Er wordt door de rechter voorts ook altijd overwogen of de werkgever de belangen van de werknemer ook meeneemt in de beoordeling. Op basis van goed werknemersschap dient de werknemer ook flexibel te zijn met betrekking tot overwerk. Daarnaast bekijkt de rechter ook of de arbeid verricht kan worden door anderen. In het geval dat er een specialisme vereist is, kan de werkgever namelijk niet zonder meer uitzendkrachten inhuren. Hierdoor kan de werkgever voor problemen komen te staan indien zijn werknemers steeds overwerk zouden weigeren.

Onze mening:

Overwerk is soms een noodzakelijk kwaad. Wij begrijpen dat overwerk niet altijd even leuk kan zijn. Onze visie is dat er uit moet worden gegaan van de bereidheid van de werknemers zelf en dat de werkgever een beroep doet op de vrijwilligheid om over te werken. Zo ontstaat een begrip bij de werknemer dat er niet altijd hoeft te worden overgewerkt. Eventueel vinden wij dat de werkgever de werknemer extra kan belonen indien het overwerk zich vaker voor zal doen. Beloning hoeft zich natuurlijk niet altijd in geld uit te drukken. Een extra dag vrij op een dag dat er minder werk is, is natuurlijk een schitterend gebaar.

Wat kunnen wij voor de onderdrukte werknemer doen?
 
Indien de werkgever zich bijzonder stug opstelt en weinig gevoel heeft voor de werknemer zijn positie en privéleven dan kunnen wij met de werkgever in contact treden. Wij zullen eerst bekijken wat het exacte probleem is en onderzoeken wat de juiste oplossing voor het geschil is. De werknemer is in zeer veel gevallen wel verplicht om zijn goede kant te laten zien door overwerk te verrichten, maar wij vinden dat er ook grenzen zijn. Wij zullen de werkgever erop wijzen dat overwerk alleen niet vaak de juiste oplossing is voor het probleem op de lange termijn.

Komt het toch tot een geschil?

Ook dan zullen wij de werknemer bijstaan in een gerechtelijke procedure. Wij zullen de rechter ervan proberen te overtuigen dat de werknemer beschermd dient te worden tegen overwerk. Dit zal zeker niet gemakkelijk zijn. Wij doen een beroep op de maatschappelijke druk die is ontstaan na zeer veel ontslagrondes. Wie is immers de gebeten hond na de massaontslagen? Juist, de werknemer die zijn baan heeft behouden, en nu het werk van de andere collega erbij moet doen.

16 Reacties

 • Ellen van den heuvel

  Ik heb een contract van 24 uur in de zorg wij werken met minuren, nu wordt ik onevenredig veel ingepland om dit te compenseren mag dat is er niet een regel dat je maximaal percentage van je contract kunt worden verplicht .
  Mvg ellen

 • Janita Smit

  Goedenavond,

  Ik heb deze week ontslag genomen. De reden is vooral een hoge werkdruk, onvrede van klanten en niet uitbetalen van overuren. Nu wil mijn werkgever dat ik volgende week een dag extra kom werken op mijn vrije dag (tevens verjaardag van mijn dochter) omdat ik nu niet deel neem aan een cursus waar ik al had angegeven niet aanwezig te kunnen zijn. Die cursusdag is tevens onbetaald en op mijn vrije dag. Mag mijn werkgever eisen dat ik aanwezig ben om te werken?

 • Anna H

  Beste Ciberjuristen,

  Mijn werkgever vraagt bijna elke week van mij of ik overwerk, meestal zelfs 3x mijn contract (ik heb een contract voor 8-10 uur en ik werk vaak 24 uur). Ik vind dit in principe niet erg, maar ik moet volgende week examens maken om af te kunnen studeren. Mijn werkgever probeert mij te verplichten om de twee dagen voor mijn examens te werken en ook de dag erna. Mogen zij dit van mij vragen? Of is afstuderen een geldige reden om overwerk gedeeltelijk te weigeren en slechts dubbel mijn contract te werken? Ik wil namelijk niet ontslagen worden…

  • CiberJuristen

   Beste Anna,

   Het betreft waarschijnlijk een min-max contract van min. 8 tot max. 10 uur per week waarbij er geen sprake is van een oproepkracht? Dan gelden de normale regels van overwerk. Je kan dan verplicht worden tot overwerk, tenzij er in jouw CAO andere regels staan voor bijvoorbeeld het max. aantal uren overwerk. Er is geen regel die regelt dat er voor bijvoorbeeld recht is op vrij i.v.m. voorbereiding van een examen. Wel voor vrij op de dag van het examen zelf.

 • Mohammed mahrouf

  Ik ben vrachtwagenchauffeur en heb een 40 uur contract. Het is normaal in mijn sector om over te werken, maar sinds 3maanden stuurt mijn werkgever op overuren door mij later te laten beginnen of eerder naar huis mag. Later in de week doet mijn werkgever een beroep op mij en stem ik in voor 3 maanden lang. Mijn overuren worden met terugwerkende kracht uitbetaald 3 maanden later en nu mis ik overuren op mijn loonstrook. En sinds deze week weiger ik om over te werken omdat ik.er in principe niet voor word uitbetaald omdat de uren die ik tekort kom worden aangevuld van mijn overwerk mag ik om.deze reden overwerk weigeren aangezien ik er niet volledig voor word uitbetaald.

  • CiberJuristen

   Beste Mohammed,

   Als er niets over tijd-voor-tijd is geregeld in uw CAO dan is de (nieuwe) regel dat voor de gewerkte uren tenminste het minimum loon uitbetaald dient te worden. Het resterende bedrag mag dan in tijd-voor-tijd worden voldaan door de werkgever. Of het een reden is om overwerk te weigeren hangt af of het in uw geval redelijk is om het overwerk te weigeren. Niet worden uitbetaald voor ten minste het minimum loon is een redelijke grond om het overwerk te weigeren. De werkgever dient zich immers te houden aan de wetgeving.

 • Harold Kramer

  Ik wordt dit jaar 56 en werk 32 uur per week en doe lichamelijk zwaar werk.Mijn werkgever verplicht mij om 4xper jaar calamiteitendiensten te draaien,ook kan ik snachts oogeroepen worden wat voor mij een behoorlijke belasting is.Kan mijn werkgever mij verplichten 24 uur bereikbaar te zijn?

  • CiberJuristen

   Beste Harold,

   Naast wetgeving speelt de CAO grotendeels een rol bij verplichtingen en de vrijstelling van bepaalde verplichtingen. Daarnaast kan een afspraak in uw arbeidsovereenkomst ook meespelen. Uw vraag is daarom niet direct te beantwoorden. Kunt u aangeven welke CAO van toepassing is of binnen welke sector het bedrijf valt waar u werkt?

   Vriendelijke groet,
   Alex van der Spoel

 • Jenny van Dinther

  Hoe is het geregeld in de catering met overwerk als je boven de 60 bent en 40 uur pw werkt?

 • Rolf Jetten

  situatie:

  ik begin om 7:15 uur en werk normaal gesproken 8 uur per dag tot 15:45 uur. ik werk echter tot 19:45 uur door (vier plus uren derhalve).

  kan een werkgever mij in bovenstaande situatie verplichten zonder vergoeding (in plus uren of financieel) over te werken?

  groetjes,

  Rolf

 • Michel Bakker

  Hoe lang van tevoren behoort een werkgever aan te geven als je verplicht moet overwerken?
  Ik hoorde van enkele collega’s dat het enkele dagen van tevoren aangegeven hoort te worden.

  Gisteren kwam de werkgever naar mij toe, 2 minuten voor mijn dienst erop zat, en in zijn beleving heeft hij gezegd dat ik dit werk moest doen.
  Wat hij eigenlijk zei, was dat het werk gewoon gedaan moest worden, ondanks dit niet via protocol is.

  Ik werk voor luchtvaart, protocol aanhouden is verplicht, toch wijkt werkgever telkens af om productie door te duwen, ook als kwaliteit hier onder lijd, welke ook strafbaar is, ook heeft werkgever een stempel van een werknemer gebruikt waar werkgever geen bevoegdheid toe heeft en werknemer’s paraaf te vervalsen. Dit is reden voor ontslag en een fikse boete en toch is werkgever de hand boven het hoofd gehouden.

  Ook heeft werkgever mijn ziekte uren, van 2 migraine aanvallen, omgezet naar vakantie uren, wat diefstal is. Toen ik dit werkgever duidelijk maakte heeft hij het terug gedraaid, maar dit hoor je niet te doen.

  Ook was mijn beoordelingsgesprek “Goed”, en hoor ik dan 2% salarisverhoging te krijgen. Door toedoen van werkgever heb ik slechts 1% gekregen.

  In ieder geval, vanmorgen werd ik naar binnen geroepen door heb, en kreeg ik een grote bek dat ik naar huis was gegaan.
  Terwijl “Het is toegestaan overwerk te weigeren op het moment dat een collega beschikbaar is die het overwerk kan en wil doen”.

  Dit was het geval, aangezien ik van 06.00 tot 14.30 werk, en mijn beide collega’s van 07.00 tot 15.30 werken.
  Dus mijn collega zei dat hij het wel zou doen, dat ik naar huis kon.

  Ook heeft werkgever afgelopen woensdag gevraagd of ik wat langer wilde blijven om een order af te maken. Achteraf was dit niet nodig, we hebben ons uit de naad gewerkt, order was op tijd klaar.
  Volgende dag binnen geroepen door werkgever, hij vond dat ik dubbele dienst had moeten werken, zonder dit duidelijk te maken, van 06.00 tot 21.00. Ik had maar door moeten werken aan de volgende order.

  Werkgever hoort niet in deze functie, maakt eigen regels als hem dat uitkomt, behandelt niemand gelijk, en doet telkens dingen als bovenstaand.

 • Henk Sminia

  Ik heb gelezen dat er in 2017 een wijziging is geweest die inhoudt: dat vanaf je 56ste de werkgever je niet meer dan 5 uren per 4 weken verplichten over te werken. En als je 57, 58 jaar enz. bent daar kan ik verder niets over vinden.

  • HS

   Ik ben 56 jaar en doe lichamelijk zwaar werk
   Regelmatig word er gevraagd of ik wil helpen met overwerk, op een bepaalde dag van de week omdat ze personeel te weinig hebben, ik heb nu twee er mee in gestemd.
   Ik werk per week al 32 uur en dan komt dit er nog bij totaal; 36 uur per week.
   Mag dit?
   Mag ik ook weigeren? na 2 keer ja te hebben gezegd?

  • Roellie Stoelwinder

   indien uw werkgever geen CAO heeft dient deze zich te houden aan de wettelijke bepalingen.

 • Em Brigitha

  Ik ben 58 werk 32 uur ben ik verplicht on te overwek

  • corna

   Overwerk
   In artikel 3.9 is vastgelegd wanneer een medewerker wel en wanneer hij niet verplicht is over te werken. Tot en met 31 december 2016 kan een medewerker van 55 jaar of ouder de werkgever laten weten dat hij niet wil overwerken; de werkgever kan hem daartoe dan niet verplichten. Deze bepaling gaat veranderen.
   • Vanaf 1 januari 2017 wordt in artikel 3.9 de leeftijd van 55 jaar verhoogd naar 56 jaar.
   • Met ingang van 1 januari 2017 kan de medewerker die vanaf die datum de leeftijd van 56 jaar bereikt, verplicht worden maximaal vijf uren per vier weken overwerk te verrichten. Deze verplichting geldt niet voor overwerk in nachtploegendienst.
   Let op: bovenstaande veranderingen gelden niet voor de medewerker die voor 1 januari 2017 al 55 jaar of ouder was. Die kon al aanspraak maken op de ontziebepaling.

   Kijk even hier Jeop 55 * dat is wat je ook op De personeelregelment hebt . Artikel 3.9

 • Reactie achterlaten?

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *