Noodzakelijkheid verwerken van persoonsgegevens

Ciber Juristen respecteert de privacy van bezoekers aan onze website. Wij verzamelen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website en de daarop aangeboden diensten en via Google Analytics. Deze website bevat de mogelijkheid om contact met ons op te nemen middels het contactformulier, telefonisch of via email. Wij leggen de persoonsgegevens vast die u ons stuurt via onze webformulieren om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

De via deze website verzamelde persoonsgegevens worden conform de nieuwste wetgeving omtrent de gegevensbescherming verwerkt. Met dit Privacy Statement wilt Ciber Juristen u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens via onze website. Wij voldoen derhalve aan de gestelde normen die gelden volgens de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij gebruiken Google Analytics-cookies:
– Daarvoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
– Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
– Wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet;
– Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Dit houdt in dat wij via Google Analytics inzicht verkrijgen in het aantal bezoekers, maar dat wij uw IP-adres niet kunnen zien. Hierdoor is uw privacy gewaarborgd.

Doel en verstrekken aan derden

Daarnaast informeren wij u graag dat wij uitsluitend de door u aangeleverde informatie gebruiken voor het doel waarvoor u deze verstrekt. Het kan zijn dat wij daarvoor gebruik maken van de diensten van een ander juristenkantoor om uw verzoek uit te laten voeren. In die gevallen worden uw gegevens verstrekt aan dat juristenkantoor. De informatie wordt niet aan derden geleverd indien dat niet nodig is om aan uw verzoek te voldoen. Dit houdt in dat uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer uitsluitend bij ons kenbaar blijft indien uw verzoek door ons wordt uitgevoerd. Dit geldt uiteraard ook voor alle documenten die u ons verstrekt. Ciber Juristen is tevens intermediair, daarom kan het vaker voorkomen dan verwacht dat er gebruik wordt gemaakt van het inschakelen van andere juristenkantoren of advocatenkantoren. Als intermediair zijnde zoeken wij in bepaalde gevallen naar een passend juristenkantoor of advocatenkantoor om uw opdracht uit te laten voeren.

Uw rechten en bescherming van privacy

Wij beschermen uw gegevens middels een SSL beveiligde website en door uw gegevens op te slaan in een database die niet op de website aanwezig is.

U heeft het recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering van uw gegevens, recht om vergeten te worden, beperking van gegevensverwerking, overdraagbaarheid, dataportabiliteit, bezwaar en het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming dan wel  profilering. Na de wettelijke bewaartermijn worden uw gegevens vernietigd.

Onze bedrijfsgegevens:

Ciber Juristen
Keurenplein 41
1069 CD Amsterdam

E-mail: Info@ciberjuristen.nl