Vreemdelingenrecht en verblijfsvergunning

Wilt u uw partner naar Nederland halen, maar twijfelt u of u aan de voorwaarden voor een visumaanvraag voldoet? Is uw aanvraag afgewezen en hebt u hulp nodig met bezwaar aantekenen of wellicht een nieuwe visumaanvraag? Wij kunnen u in het vreemdelingenrecht bij uw verblijfsvergunning zeer zeker van dienst zijn.

Vreemdelingenrecht, verblijfsvergunning & kosten

Een gedegen juridisch advies kan wonderen doen en hoeft (bij ons) niet veel te kosten. Wij hebben ervaring op het gebied van het migratierecht en volgen de ontwikkelingen op de voet. In veel gevallen zal een degelijk advies en/of hulp bij de visumaanvraag voldoende zijn om u uw doel te laten bereiken. In zo een geval brengen wij niet meer kosten in rekening dan nodig. Bij Ciber Juristen liggen de kosten voor het vreemdelingenrecht in zo een geval tussen de 50 en 150 euro, een fractie van hetgeen de meeste juristen- en advocatenkantoren in rekening brengen. Wij zijn van mening dat tevreden klanten de beste reclame zijn.

Afwijzing IND aanvraag verblijfsvergunning

Indien uw aanvraag door de IND is afgewezen, kunnen we het bezwaar voor u schrijven en indienen. In de bezwaarfase van het vreemdelingenrecht is juridische bijstand eigenlijk onmisbaar. Hoe kan er van een persoon verwacht worden dat hij volledig op de hoogte is van het IND-beleid en de huidige nationale en internationale wetgeving omtrent het vreemdelingenrecht? Welke argumenten hebben kans van slagen en welke niet? 

IND bezwaar en beroep

Als laatste stap kunnen we u ook bijstaan in een gerechtelijke procedure. Hier moet u wel rekening houden met hogere kosten en de griffiekosten. Wij zullen bij aanvang van zo een procedure u een zo nauwkeurig mogelijke inschatting geven van de kosten en de slagingskans. Als wij echter denken dat u op een andere manier, dan bezwaar indienen of beroep aantekenen, sneller uw doel kan bereiken, dan zullen wij niet schromen om u dat te vertellen. Ook niet als dit betekent dat wij minder geld kunnen verdienen.

Neem vrijblijvend contact met een jurist in het vreemdelingenrecht op.

Bijstand in het vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht IND TEV-aanvraag , vreemdelingenrecht in Amsterdam, vreemdelingenrecnt en verblijfsvergunning, vreemdelingenrecht vs IND, IND bezwaar, IND afwijzing, IND brief
Neem direct contact met ons op voor:

  • Aanvragen bij de IND
  • Ontheffing inburgeringsexamen
  • Medische verblijfvergunning
  • Visumaanvragen 
  • Bezwaarprocedures IND
  • Beroepsprocedures IND
  • Adviesprocedures