14 dagen bedenktermijn & internetaankopen

Internetaankopen zijn aankopen die u niet in de winkel doet en geen deurverkoop betreffen. Het zijn uitsluitend bestellingen die u plaatst via het internet; het zogenaamde online-winkelen. Er dient een duidelijk verschil te zijn tussen deze drie vormen (internet-, winkel- en deurverkoop) van aankopen doen.

Wanneer u een product of dienst bestelt, komt er tussen u en de handelaar (verkoper) een overeenkomst tot stand. De term ’overeenkomst’ is niet alleen voorbehouden aan inhoudelijk ‘zwaarwichtige’ contracten. Zelfs als u een bestelling plaatst van een potlood of een gummetje komt er een overeenkomst tot stand. De wet noemt overeenkomsten die u via het internet of de telefoon afsluit ‘overeenkomsten op afstand’. De regels voor aankopen die u via internet doet zijn daarom dezelfde als voor aankopen die u via de telefoon doet.

Vanwege de toename van internetaankopen zijn de regels de laatste jaren opnieuw onder de loep genomen. Er zijn, in vergelijking met winkelaankopen, een aantal aanvullende regels vastgesteld.

Welke aanvullende regels bestaan er?

Om u een betere bescherming te bieden zijn de belangrijkste aanvullende regels dat u van het product of de dienst kan afzien binnen veertien dagen en dat de verkoop schriftelijk door de verkoper bevestigd dient te worden. In de bevestiging dienen de kenmerken van het product, de informatie van de verkoper en de voorwaarden te worden weergegeven. U dient de overeenkomst namelijk op uw gemak te kunnen raadplegen. De termijn van veertien dagen wordt daarom ook aangeduid als een bedenktermijn.

Informatie

De verkoper dient u te informeren over de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst. Ook dient de verkoper u te informeren over de wijze waarop betaald kan worden, alsmede over de wijze waarop het product geretourneerd kan worden. Als de verkoper het nalaat om u over deze zaken te informeren dan wordt de ontbindingstermijn van veertien dagen verlengd tot maximaal twaalf maanden.

In een recente uitspraak heeft de rechtbank nog benadrukt dat de verkoper u er ook op dient te wijzen dat u de overeenkomst binnen veertien dagen kunt ontbinden. Er was, in het geschil dat de installatie van een alarminstallatie betrof, sprake van dat de verkoper een consument niet had gewezen op deze veertien dagen bedenktermijn. De verkoper had aan een consument meegedeeld dat de bedenktermijn maar acht dagen was. Pas nadat alle juiste informatie is verstrekt gaat de bedenktermijn van veertien dagen in. Deze termijn kan, zoals eerder beschreven, maximaal twaalf maanden belopen nadat u de overeenkomst met de verkoper heeft gesloten. Na twaalf maanden kan de termijn dus niet meer worden verlengd.

Bij verkoop via internet dient de verkoper zo nodig te bewijzen welke concrete informatie u bij het tot stand komen van de overeenkomst via internet heeft gekregen.

Ontbinden en retourneren

U hoeft geen reden op te geven bij het ontbinden van de overeenkomst. De termijn van veertien dagen gaat pas in op het moment dat u de bestelling volledig heeft ontvangen. De verkoper dient u een formulier aan te bieden waarmee u de overeenkomst kunt ontbinden. Uit dezelfde uitspraak als hierboven aangehaald blijkt dat de rechter grote waarde hecht aan het verstrekken van een formulier waarmee u de overeenkomst kunt ontbinden. Bij het uitblijven van het verstrekken van een formulier waarmee u de overeenkomst kunt ontbinden, wordt ook de ontbindingstermijn verlengd totdat het formulier aan u is verstrekt Als u het product retourneert, dan zijn de kosten voor het retourneren wel voor u.

De verkoper moet binnen veertien dagen na ontvangst van het ingevulde retourformulier, of andere ontbindingsverklaring, het aankoopbedrag aan u terugbetalen. De verkoper moet ook de verzendkosten aan u terugbetalen die u heeft voldaan voor het ontvangen van het product. Dit zijn niet de verzendkosten voor het retourneren van het product.

Uitzonderingen

Er zijn ook een aantal producten en diensten uitgezonderd van de afdeling die toeziet op de bepalingen van overeenkomsten (op afstand) tussen u en de verkoper. Gezondheidszorg, sociale dienstverlening, pakketreizen, verhuur van woonruimte, consumptieve goederen, faillissementsverkopen, een ingrijpende verbouwing van uw huis, op maat gemaakte producten (maatwerk) en vervoer zijn uitgezonderd van de afdeling die toeziet op overeenkomsten (op afstand) gesloten tussen u en een verkoper.

  • Gezondheidszorg en sociale dienstverlening zijn uitgesloten vanwege de wens om verdergaande beschermende bepalingen, bijvoorbeeld over informatievoorziening aan patiënten, te kunnen handhaven of in te voeren.
  • Het uitsluiten van huurovereenkomsten ligt in de extra bescherming die de wetgever aan huurders moet kunnen bieden.
  • De reisovereenkomsten zijn uitgesloten omdat daarvoor al voldoende sectorspecifieke regelgeving bestaat.
  • De uitzondering die onder andere consumptieve goederen betreft (etenswaren, wasmiddelen en andere zaken die op dagelijkse basis in het huishouden worden gebruikt), beoogt de regeldruk te beperken.
  • De uitzondering van vervoer is nodig omdat er al andere wetgeving voor bestaat of, in het geval van openbaar vervoer en taxi’s, omdat het op het nationale niveau is geregeld door andere wetgeving.

Er bestaat wetgeving die per specifieke groep is vastgesteld. Dit betekent dat er andere wetgeving wordt gehanteerd. Bij zulke overeenkomsten is het van belang om de bepalingen die toezien op die specifieke groep te raadplegen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Indien u problemen ervaart bij het ontbinden van de overeenkomst en het retourneren van het product of de dienst, dan kunnen wij dit voor u verzorgen. Wij nemen direct contact op met de verkoper en wijzen hem op de geldende regels. Indien de verkoper volhardt in zijn standpunt dan zullen wij in overleg met u eventueel een dagvaarding uitbrengen. Bij de rechtbank zullen wij de verkoper wijzen op zijn verplichtingen.

 

 

Handhaving bij oneerlijke handelspraktijken

Wat te doen bij opdringerige verkopers nadat u tot bezinning bent gekomen?

Handhaving tegen oneerlijke handelspraktijken die betrekking hebben op (kleine) ondernemers lijkt niet gemakkelijk te zijn. Alhoewel er wel mogelijkheden zijn om op te treden tegen bedrijven die (kleine) ondernemers misleiden zijn de mogelijkheden tegelijk zeer beperkt.

Uit het verleden is gebleken dat de bedrijven die zich schuldig maken aan dergelijke praktijken zich er goed bewust van blijken te zijn hoe ze daadwerkelijk de regels zo kunnen buigen dat ze er mee weg zouden kunnen komen.

Hoe komt dat en hoe speelt de verkoper hierop in?

Het belangrijkste lijkt te zitten in de bewijzen, veelal omdat er door middel van een verkooppraatje e.e.a. wordt vertroebeld en een ander beeld wordt geschetst dan het beeld dat men te zien krijgt na er rustig over nagedacht te hebben. Het voorbeeld hiervan is de verkoper die aan de deur komt (of u op straat aanspreekt) met het mooie verhaal over gratis goederen en diensten. Of het verhaal over gratis producten die via een omweg toch worden betaald, het bedrag wordt per dag genoemd waardoor het lijkt te gaan om lage kosten, echter per maand kunnen deze kosten hoger zijn dan wenselijk.

Read more “Handhaving bij oneerlijke handelspraktijken”