Onrechtmatige daad, een beknopte uitleg

Onrechtmatige daad, wat is dat nu precies?

Een korte beschrijving van de onrechtmatige daad, een veel voorkomende term in het verbintenissenrecht.

Een onrechtmatige daad geeft aanleiding tot het vergoeden van schade door de persoon die de onrechtmatige daad heeft veroorzaakt (aldus art. 6:162 van het Burgerlijk Wetboek). Bij een onrechtmatige daad moet er sprake zijn een toerekenbare onrechtmatige gedraging van een persoon. De schade moet een direct gevolg zijn van de onrechtmatige gedraging van een persoon. Dit is niet dezelfde als schade die het gevolg is wanneer een overeenkomst niet wordt nagekomen en er wanprestatie wordt geleverd; deze  schade wordt gebaseerd op een ander artikel; namelijk art. 6:74 BW.

Read more “Onrechtmatige daad, een beknopte uitleg”