Eigenaar van de energiemeter

Wie is nu eigenlijk de eigenaar is van de meter die het energieverbruik registreert? Indien de installateur of netwerkbeheerder het eigendom heeft dan kan er een huurprijs voor worden bepaald. Voor deze huurprijs wordt door de overheid jaarlijks een maximum aangegeven voor de hoogte van de huursom. Dit geldt eveneens voor de gas- en de watermeter. Het antwoord is op zich niet heel eenvoudig omdat de gedachte van natrekking wel eens opkomt. Er zijn voor natrekking wel een aantal stelregels waarvan de belangrijkste de aard- en nagelvastheid is.

Verduidelijking constructie netwerk

Het is belangrijk om bij het begin te beginnen. Dat is de leiding die in de grond ligt en die in de aanvoer van energie of water voorziet. Hiervoor hoeven we niet lang te speuren. De eerste gedachte is dan dat er sprake dient te zijn van opstal, anders zou het eigendom verloren gaan door natrekking. Niet dus. Er is een bijzonder artikel in het wetboek gewijd aan dergelijke leidingen en netwerken. Dit artikel bepaalt, kort gezegd, dat degene die de leidingen heeft aangelegd de eigenaar is, mits hij werkelijk de bevoegdheid had om ze aan te leggen.

Daarna moeten we bekijken vanaf welk gedeelte de woningeigenaar precies het eigendom verkrijgt. De rechter heeft zich ook hierover gebogen en bepaald dat de woningeigenaar ook de eigenaar is van het gedeelte na de afsluiter en van de leiding daarna.

Dan komt er na het stukje leiding ook nog een meterkast. En hier draait de vraag om. Wie is nu de eigenaar van deze meter in de meterkast, de meetinstallatie.

We dienen dan te bezien wat het begrip aard- en nagelvastheid in dat geval inhoudt. Ook hier heeft de rechter zich over gebogen. Indien de meter zonder noemenswaardige schade eenvoudig kan worden losgekoppeld is er geen sprake van natrekking van dergelijke apparatuur.

Een monteur, of handig persoon, kan een meter zonder noemenswaardige schade eenvoudig loskoppelen, waarschijnlijk ontstaat er zelfs helemaal geen schade, in dit geval is er dus geen sprake van natrekking. Een recht van opstal is dan niet vereist om natrekking van een meter te voorkomen.

Read more “Eigenaar van de energiemeter”