Medisch geheim werknemer

Wel of geen medisch geheim van de werknemer?

  • Mag een arbo-arts/dienst bepaalde gegevens verstrekken en welke gegevens mogen er wel verstrekt worden onder bepaalde omstandigheden?

Het kan voorkomen dat een werknemer in het verleden bij een andere werkgever reeds ziek is geweest. Als dit het geval is geweest kan de werkgever aanspraak maken op de no-risk polis bij het UWV. De werkgever kan alleen bij het UWV een verzoek hiertoe doen als de werkgever op de hoogte is van het ziekte-verleden van de werknemer. Als de werknemer zelf nooit de mededeling aan zijn nieuwe werkgever heeft gedaan van zijn arbeidsverleden is deze dus niet bekend bij deze werkgever. Dit verleden is wel inzichtelijk voor de arbo-dienst, de vraag is echter of de arbo-arts wel deze mededeling mag doen aan de werkgever. Valt dit niet onder medisch geheim?

Read more “Medisch geheim werknemer”

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Ziekte tijdens het werk en geen betaling van loon?

Tijdens de ziekte van een werknemer dient de werkgever het loon door te betalen. Indien de werkgever dit weigert dan kan er een vordering ingesteld worden bij de rechter om de werkgever te dwingen om het loon door te betalen. Indien de werkgever van oordeel is dat hij denkt dat er werknemer niet ziek is, dan dient de werkgever een arbo-arts in te schakelen om vast te stellen dat de werknemer inderdaad niet ziek is. Doet de werkgever dit niet (om kosten te besparen) dan heeft hij geen keuze om het loon gedurende de periode dat de werknemer ziek is gemeld gewoon door te betalen.

  • De werkneemster is ziek. Ook haar huisarts is die mening toegedaan. De werkgever houdt niet zo van zieke werknemers en besluit  het loon niet meer te betalen. Hij vindt dat de ziekte lang genoeg heeft geduurd, ze moet maar gewoon gaan werken of ze krijgt niets meer betaald. De werkgever slaat hier een stapje over, hij dient eerst de arbodienst in te schakelen. Indien deze stelt dat de werknemer niet ziek is en aan het werk dient te gaan en de werknemer doet het dan vervolgens niet, dan mag de loonbetaling pas opgeschort worden.

Read more “Loondoorbetaling tijdens ziekte”