Wat houdt bedrog juridisch in?

Er is sprake van bedrog als een verkoper of dienstverlener bepaalde zaken heeft verzwegen of als hij of zij onjuiste mededelingen heeft gedaan. Bij bedrog dient er opzet van de verkoper of dienstverlener in het spel te zijn geweest.

De essentie gaat uit naar opzet bij bedrog. Het kan voorkomen - en is ook voorgekomen – dat er onjuiste gegevens worden genoemd door een verkoper of dienstverlener. In een vrij recente uitspraak van de rechter[i] over de verkoop van een appartement is onder meer duidelijk geworden dat het onbewust noemen van een onjuist aantal vierkante meters van een woning geen bedrog is. Daarbij kwam dat het voldoende moet zijn gebleken dat de verkoper opzettelijk en bewust een onjuist aantal vierkante meters moest hebben genoemd. Juist het aantonen dat een verkoper of dienstverlener opzettelijk (en bewust) onjuiste gegevens verstrekt is iets wat moeilijk te bewijzen is.

Aanprijzen van producten of diensten

Niet elke aangedikte aanprijzing lijdt tot bedrog. Aanprijzingen in algemene bewoordingen leveren namelijk geen bedrog op volgens de wet. Er bestaan aanvaardbare vormen van een verbloemde voorstelling waarmee de verkoper of dienstverlener zijn goederen mag ophemelen of aanprijzen zonder direct van bedrog beticht te kunnen worden. De rechter besliste[ii] dat bewoordingen als “de beste’’ of “de snelste” geen bedrog oplevert, ook al zijn deze aanprijzingen onwaar. Hier zijn verschillende varianten op denkbaar.

Aantonen van bedrog

Bedrog is niet altijd eenvoudig aan te tonen. Men moet in principe met vaststaande feitelijke gegevens voor de dag komen. In de rechtspraak is in een andere recente zaak[iii] wel bedrog aangenomen. Het betrof een bemiddelingsovereenkomst omtrent de verkoop (van een caravan). De verkoper had in opdracht van de eigenaar een caravan verkocht. De verkoper had opzettelijk een onjuiste mededeling gedaan over de periode waarin de caravan verkocht was. In zulke gevallen is het vrij eenvoudig te bewijzen wanneer de verkoop daadwerkelijk plaats heeft gevonden. Uit het overschrijvingsbewijs van de caravan blijkt overduidelijk op welke dag (en welk jaar) de verkoop heeft plaatsgevonden.

Naast het bewijzen van bedrog is mede van belang dat u aannemelijk kunt en dient te maken dat u de (koop)overeenkomst niet (onder dezelfde voorwaarden) gesloten zou hebben als u op de hoogte was van de werkelijke toestand. Dit betekent dus niet dat u de overeenkomst helemaal niet gesloten zou hebben, maar dat u de (koop)overeenkomst misschien wel aangegaan zou zijn als de inhoud anders was geweest. Dit kan het geval zijn indien u een zeer lage prijs voor uw aankoop heeft betaald.

Vernietigen van de overeenkomst

Als er wel sprake is van bedrog en u weet dat ook aan te tonen dan kan de tussen u gesloten (koop)overeenkomst vernietigd worden. U heeft een geruime tijd om de overeenkomst te vernietigen; namelijk drie jaar. Vernietiging van een overeenkomst hoeft niet door een schriftelijke verklaring te gebeuren. Wij bevelen het wel aan om dit te doen en tevens per aangetekende post te verzenden, u voorkomt hiermee dat u later niet kunt bewijzen dat u daadwerkelijk de overeenkomst heeft vernietigd. Een schriftelijke verklaring is niets ander dan een bericht (op papier) aan de verkoper dat u op grond van (in dit geval bedrog) de overeenkomst vernietigt. Hier geeft u aan waarom u meent dat er sprake is van bedrog. Gelet op bovenstaande geeft u nauwkeurig aan welke bewijzen u hiervan heeft.

[i] ECLI:NL:GHAMS:2013:4907

[ii] ECLI:NL:RBMNE:2015:2292

[iii] ECLI:NL:RBALK:2012:BX5768