Internetaankopen

Volledig betalen voor aflevering van een bestelling?

Tegenwoordig is het heel normaal om aankopen te doen via internet. Dit is natuurlijk niet zo heel vreemd, doorgaans zijn de producten goedkoper dan in de fysieke winkel. Daarom is het misschien leuk om te weten hoe het nou zit met het betalen van deze aankopen.

De meeste webshops eisen een volledige betaling vooraf voordat de aankopen geleverd zullen worden. Dit mag niet volgens de wet. Er mag maximaal een betaling van 50% verzocht worden door de verkoper bij een aankoop op afstand, zoals een dergelijke aankoop wettelijk wordt gekwalificeerd.

Wanneer moet ik dan het resterende bedrag uiterlijk voldoen?

Ook de rechter bepaalde in een zaak waar een computer werd besteld dat er geen volledige betaling geëist mocht worden. Wat wel mag, en wettelijk gezien de regel is, is dat het resterende gedeelte van de koopprijs bij aflevering voldaan mag worden. Hiermee voorkomt u tenminste dat u niet al uw geld kwijt bent indien er niet geleverd wordt. Het komt vaak genoeg voor dat bestelde producten helemaal niet worden geleverd en de verkoper na een aantal maanden tezamen met de geïncasseerde betalingen is verdwenen.

En als het in de algemene voorwaarden van de verkoper staat?

Het is voor de verkoper zinloos om in de algemene voorwaarden een bepaling op te nemen dat er volledig vooruit betaald dient te worden. Door een buitengerechtelijke verklaring wordt de bepaling direct vernietigd. Het uitbrengen van een dergelijke buitengerechtelijke verklaring kan simpelweg geschieden door een verklaring, eventueel schriftelijk, te richten tot de handelaar.