Overwerk weigeren

Ben ik verplicht om over te werken?

Een werkgever kan en mag van je verwachten dat je soms overwerkt. Dit hoeft niet uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst of in de CAO te zijn opgenomen. Het kan natuurlijk wel voor iedereen verhelderend werken indien dit wel het geval is. Meestal bevat een CAO of een arbeidsovereenkomst dan ook een dergelijke bepaling.

Mag ik overwerk weigeren?

In bijzondere gevallen mag je het overwerk weigeren. Indien er een goede reden voor het weigeren aan ten grondslag ligt, mag de werkgever je in dat geval niet verplichten om over te werken. Wat een goede reden is verschilt uiteraard per geval en de werkgever beoordeelt dan of het ook een goede reden is.

Read more “Overwerk weigeren”

Ontslag genomen in een emotionele bui

Wat is schijn van ontslag nou eigenlijk?

Ik heb per ongeluk ontslag genomen in een emotionele bui. Ik heb iets bij de werkgever ondertekend en nu ben ik ontslagen? Dat zijn de geluiden uit de praktijk. Hoe werkt het precies? Schijn van ontslag houdt in dat het lijkt alsof er een rechtsgeldig onaantastbaar ontslag tot stand is gekomen doordat de werknemer zich akkoord lijkt te hebben verklaard door in te stemmen met het opgelegde of zelf genomen ontslag. Kan iemand die in een emotionele toestand verkeerd zich later nog terugtrekken van de ontslagname? Kan een werkgever een werknemer iets laten ondertekenen zonder dat de werknemer de consequenties daarvan inziet? En hoeft de werkgever zelf helemaal niets te doen als een werknemer in een ontevreden toestand verkeert en roept ‘dat ie wel ontslag neemt?’

Een paar voorbeelden die wat verduidelijking kunnen geven:

  • Gemaskeerd ontslag door werkgever:
    Indien een werknemer de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, mag de werkgever aan een werknemer niet zomaar een schriftelijke verklaring voorleggen dat de werknemer instemt met ontslag door de werkgever. De werkgever dient zich ervan te vergewissen dat de werknemer begrijpt of had moeten begrijpen dat de ondertekening van het document tot eenzijdig ontslag zou leiden. De werkgever heeft in dergelijke gevallen een onderzoeksplicht met betrekking te de begrijpelijkheid van de werknemer.
  • Emotionele ontslagname:
    Bij ingrijpende gevolgen van ontslag door een werknemer zelf, bijvoorbeeld wanneer deze in een emotionele bui mededeelt ontslag te nemen, kan niet zomaar worden aangenomen dat deze werknemer ook de intentie had om ontslag te nemen. De redelijkheid en billijkheid verzet zich ertegen dat de werkgever een beroep op het gerechtvaardigde vertrouwen van de mededeling mag doen. De werkgever dient tevens een actie te ondernemen waardoor de werknemer in een gunstigere toestand zou komen.

Read more “Ontslag genomen in een emotionele bui”