Misbruik van omstandigheden

Wanneer is er sprake van misbruik van omstandigheden?

Er is sprake van misbruik van omstandigheden als er listig gebruik gemaakt wordt gemaakt van iemand zijn goede vertrouwen. Er is ook sprake van misbruik van omstandigheden als iemand afhankelijk is van een bepaalde overeenkomst of als iemand te onervaren is. Daarnaast kan het nog zijn dat iemands zijn mentale toestand ten tijde van het sluiten (of daaraan voorafgaand) niet was zoals het hoorde te zijn. De wederpartij (koper, verkoper of dienstverlener) moest dan wel op de hoogte zijn van de bijzondere omstandigheid waarin deze persoon verkeert

Voorbeeld:
Zoals heel veel in de wet wordt niet direct duidelijk wanneer één van bovenstaande situaties zich voordoet. Het makkelijkste is om met een voorbeeld dit te verduidelijken: U heeft iets zeer waardevols in uw bezit. Dit kan uw zeer kostbare postzegelverzameling zijn, een aantal waardevolle sierraden of misschien wel uw verzameling oude munten. Eén van u minder goede vrienden weet van deze waardevolle collectie af. Door veel stress of misschien wel een depressie raakt u in een toestand waardoor u anders denkt dan u normaal gesproken zou doen. Toevalligerwijs komt uw goede vriend bij u langs. Zoals altijd bekijkt deze goede vriend met belangstelling naar uw waardevolle collectie munten. U doet tijdens de toestand waarin u verkeert een aanbod aan deze persoon die ver beneden de werkelijke waarde ligt; zelfs bij een pandjeshuis zou u er direct nog veel meer voor kunnen krijgen. Uw goede vriend aanvaard het aanbod en de muntencollectie is van eigenaar verwisseld.

Enige weken later bent u weer hersteld en vraagt u zich af hoe u nu zo’n aanbod heeft kunnen doen. Nog belangrijker; u vraagt zich af wat u er nu nog tegen kunt doen.

Bescherming:
De wet heeft dergelijke zaken voorzien. Artikel 3:44 BW ziet erop toe dat u beschermd wordt tegen dit soort rechtshandelingen die u heeft verricht terwijl er sprake was van een dergelijke toestand. U kunt er dus zeker nog iets aan doen. Zoals altijd zit het natuurlijk wel in het bewijs dat u dient te leveren. Dat u wel in een dergelijke situatie verkeer moet natuurlijk aangetoond worden.

(Het aantonen van een dergelijke toestand kunt u doen met een verklaring van uw huisarts).

Vernietigen van de rechtshandeling:
Nadat u een dergelijke verklaring heeft gekregen kunt u de rechtshandeling (verkoop van uw waardevolle collectie) vernietigen met een beroep op misbruik omstandigheden. De toestand waarin u verkeert is misbruikt, ook al heeft u zelf het aanbod gedaan, de minder goede vriend had moeten begrijpen dat u niet werkelijk voor deze lage prijs uw waardevolle collectie van de hand wilde doen. Zeker niet als u daaraan zeer gehecht was.

U vernietigt de rechtshandeling door een buitengerechtelijk verklaring tegen deze persoon uit te brengen. Dit hoeft niet schriftelijk, maar verdient wel de voorkeur. Het uitbrengen van een buitengerechtelijk verklaring kunt u het beste doen door een brief op te stellen waarin u de toestand uitlegt waarin u verkeerde. Door de vernietiging treedt er terugwerkende kracht op. U bent daardoor altijd eigenaar gebleven van uw (munten)collectie.