Medisch geheim werknemer

Wel of geen medisch geheim van de werknemer?

  • Mag een arbo-arts/dienst bepaalde gegevens verstrekken en welke gegevens mogen er wel verstrekt worden onder bepaalde omstandigheden?

Het kan voorkomen dat een werknemer in het verleden bij een andere werkgever reeds ziek is geweest. Als dit het geval is geweest kan de werkgever aanspraak maken op de no-risk polis bij het UWV. De werkgever kan alleen bij het UWV een verzoek hiertoe doen als de werkgever op de hoogte is van het ziekte-verleden van de werknemer. Als de werknemer zelf nooit de mededeling aan zijn nieuwe werkgever heeft gedaan van zijn arbeidsverleden is deze dus niet bekend bij deze werkgever. Dit verleden is wel inzichtelijk voor de arbo-dienst, de vraag is echter of de arbo-arts wel deze mededeling mag doen aan de werkgever. Valt dit niet onder medisch geheim?

Read more “Medisch geheim werknemer”