Transitievergoeding

Waar let de rechter op bij de transitievergoeding?

Het is van belang om te weten waar de rechter op let bij het toewijzen van een hogere transitievergoeding. De rechter hanteert een vaste lijn in de uitspraken. De rechter heeft onlangs wederom geoordeeld dat er sprake moet zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. De rechter kent een hogere vergoeding toe indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, het moet dan gaan om bijvoorbeeld een van de volgende drie omstandigheden:

Read more “Transitievergoeding”