Loonvordering bij niet (tijdig) betalen salaris

De arbeidsovereenkomst bestaat onder andere uit de volgende componenten, namelijk de verplichting voor de werknemer arbeid te verrichten en daartegenover de verplichting van de werkgever om (op tijd) het salaris te voldoen. Het kan voorkomen dat de werkgever om verschillende redenen te laat of in het geheel het salaris niet betaalt; de werkgever betaalt bijvoorbeeld bij ziekte, schorsing of een arbeidsconflict niet. Over het algemeen is in al deze situaties de werkgever verplicht het loon door te betalen. In dit artikel staan in het kort de stappen die u kunt volgen om uw salaris, waarvan u meestal sterk afhankelijk bent, betaald te krijgen.

Het is ook mogelijk dat uw werkgever niet kan betalen omdat hij simpelweg geen geld meer heeft, bijvoorbeeld in het geval van een surseance van betaling of een faillissement. In deze situatie heeft het weinig zin om een loonvordering in te stellen.

Let op! Als u als werknemer bijvoorbeeld vanwege niet-betaling bij een arbeidsconflict het dienstverband opzegt (ontslag neemt), bent u verwijtbaar werkloos geworden en krijgt u geen WW-uitkering.

Aanmaning

Het grootste deel van de werknemers krijgt zijn loon per maand of per periode van vier weken. Het loon wordt door de werkgever meestal betaald aan het einde van deze periode. Wettelijk gezien moet uw werkgever bij een maandloon uiterlijk binnen een maand na afloop van deze periode uw loon hebben betaald. Als uw werkgever het loon niet op tijd betaalt, heeft u recht op wettelijke verhoging en wettelijke rente.

 • De wettelijke verhoging is een soort boete die uw werkgever moet betalen over uw brutoloon dat te laat betaald is. Deze verhoging kan oplopen tot 50% van het te laat betaalde loon. De hoogte van de boete die uw werkgever verschuldigd is, hangt af van het aantal dagen dat uw werkgever te laat is met betalen.
 • Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser kan eisen van de schuldenaar die nalatig is gebleven om een geldsom (uw loon) te voldoen. In het geval van het te laat betalen van salaris is de werkgever dus aan de werknemer deze rente verschuldigd.
 • De hoogte van de wettelijke rente wordt door de overheid regelmatig aangepast.
 • De wettelijke verhoging kan door de rechter gematigd worden.

Brief verzenden aan werkgever

 • Als de werkgever niet of te laat betaalt, stuurt u hem zo snel mogelijk (liefst aangetekend) een brief waarin u hem verzoekt dit alsnog te doen. In de brief vermeldt u om welk bedrag het gaat en een datum waarop uiterlijk betaald moet zijn; laat hij dit na dan kunt u in de brief vermelden dat hij de wettelijke rente, verhoging en overige kosten moet betalen. Andere zaken die u in de brief vermeldt:
  • De periode waarover niet betaald is.
  • De uiterste termijn waarop betaald had moeten worden.
  • Dat u een loonspecificatie wenst te ontvangen.
  • Met deze brief heeft u de verjaringstermijn gestuit; uw aanspraak op achterstallig loon verloopt namelijk namelijk na 5 jaar. U heeft nu schriftelijk kenbaar gemaakt dat u aanspraak blijft houden op het niet-betaalde salaris.

Loonvordering

Als u na de aanmaning om te betalen nog geen (volledige) betaling heeft ontvangen, kunt u een loonvordering bij de kantonrechter instellen. Voor het instellen van een loonvordering bij de kantonrechter is voor de werknemer geen juridische bijstand verplicht. Het spoedeisend belang van een werknemer bij het instellen van een loonvordering in kort geding wordt door de voorzieningenrechter vrijwel altijd aangenomen.

In kort geding wordt aan de voorzieningenrechter gevraagd de werkgever te veroordelen tot betaling van het achterstallige loon. Ook kan worden gevraagd: de wettelijk verhoging, rente, proceskosten, griffierecht en (een gedeelte) van de kosten van de jurist wegens het verzuim  te betalen aan u.

Als beide partijen akkoord gaan met de (voorlopige) beslissing van de voorzieningenrechter  hoeft er geen uitgebreide bodemprocedure meer opgestart te worden.

Toch is het verstandig om uw loonvordering door een jurist in te laten stellen; hij immers maakt de juridisch juiste dagvaardingen of voert de juridisch correcte verweren als u als werkgever met een loonvordering geconfronteerd wordt.

U kunt al uw vragen over uw loonvordering voorleggen aan onze arbeidsrechtjuristen via ons contactformulier. Wij kunnen u dan vertellen wat de belangrijkste eisen zijn die aan een loonvordering bij de kantonrechter gesteld worden. Voor een zeer aantrekkelijk tarief kunnen wij uw loonvordering opstarten. Wij kunnen ook voor een zeer aantrekkelijk combitarief uw aanmaningsbrief opstellen en zo nodig  voor u een loonvorderingsactie instellen bij de rechtbank. Uiteraard betaalt u alleen voor de aanmaning mocht de werkgever alsnog na onze aanmaningsbrief tot betaling overgaan.

Neem vandaag nog contact met ons op door direct uw arbeidsgeschil met uw werkgever of werknemer aan ons te melden via ons contactformulier of email ons info@ciberjuristen.nl.

Peter Majoor