Transitievergoeding

Waar let de rechter op bij de transitievergoeding?

Het is van belang om te weten waar de rechter op let bij het toewijzen van een hogere transitievergoeding. De rechter hanteert een vaste lijn in de uitspraken. De rechter heeft onlangs wederom geoordeeld dat er sprake moet zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. De rechter kent een hogere vergoeding toe indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, het moet dan gaan om bijvoorbeeld een van de volgende drie omstandigheden:

1. Verzuim van de plicht om zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden.

2. Grovelijk veronachtzamen van de (re-integratie)verplichting van de werkgever.

3. Verwijtbaar handelen zoals het slapend houden van het dienstverband.

Indien er geen sprake is van een van voornoemde omstandigheden, dan zal de rechter de hoogte van de transitievergoeding niet aanpassen maar de gebruikelijke standaardvergoeding toewijzen. Het kan voorts zo zijn dat indien de werkgever niets te verwijten valt maar juist de werkneem(st)er iets te verwijten valt de transitievergoeding juist lager kan uitvallen of juist helemaal niet wordt toegewezen.

Iedereen krijgt automatisch een transitievergoeding toegewezen na twee jaar ziekte. De werknemer hoeft hiervoor niet meer langs de rechter maar kan zich wel tot hem wenden indien hij of zij het niet eens is met de hoogte vanwege onbillijkheden.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *