Verkoop aan de deur of via internet

Wat is het verschil tussen deur tot deur verkoop en afstandsverkoop?

De laatste jaren is de wetgeving omtrent het consumentenrecht betreffende de ‘overeenkomsten op afstand’ en de ‘overeenkomsten buiten de verkoopruimte’ herzien. Uiteraard wordt met de term ‘overeenkomsten’ de afgesloten contracten bedoeld. Sinds 13 juni 2014 gelden de nieuwe regels voor de nieuwe overeenkomsten. Dat de regels veranderd zijn is inmiddels wel bekend, ook wat de regels hiervoor afzonderlijk zijn. Maar wat de verschillen tussen beide overeenkomsten zijn en wat de verschillen tussen de wettelijke bepalingen zijn, is eigenlijk minder bekend.

Het is ook niet vreemd dat er veel aandacht aan de wetgeving wordt besteed, in Nederland zijn in de eerste drie kwartalen van 2015 reeds meer dan 100 miljoen aankopen gedaan via internet.

Verduidelijking ‘overeenkomst buiten de verkoopruimte’

Eerst dient er verduidelijkt te worden wat een ‘overeenkomst buiten de verkoopruimte’ wel en niet is. Een verkoop op een stand van een beurs valt hier bijvoorbeeld niet onder. Verkoop aan de deur bij een consument thuis of een verkoper die iemand op straat aanspreekt, wel. Ook indien er iets wordt verkocht tijdens een verkoopdemonstratie of tijdens een georganiseerd verkoopfeestje bij iemand thuis. Een overeenkomst die op de arbeidsplaats wordt gesloten, valt er eveneens onder, alsmede verkoop tijdens een georganiseerde reis. Deze voorgaande uiteenzetting geldt niet alleen voor aankopen, maar ook voor het aangaan van overeenkomsten voor diensten. Van belang is om te weten dat de overeenkomst wel direct of direct aansluitend wordt gesloten bij voorgaande situaties en met een consument, indien er alleen een offerte wordt gemaakt en de overeenkomst pas later wordt gesloten dan gelden de regels voor de ‘overeenkomsten buiten de verkoopruimte’ niet.

Belangrijke factoren:
1). Een drempelbedrag van € 50,00 voordat de bepalingen gelden voor een ‘overeenkomst buiten de verkoopruimte’.
2). De persoonlijke aanwezigheid van de handelaar bij het sluiten van de overeenkomst.

Verduidelijking van een ‘overeenkomst op afstand’

Met een ‘overeenkomst op afstand’ wordt vooral gedoeld op de verkoop op internet en via de telefoon. Het kan zijn dat er via de televisie reclame wordt gemaakt voor een bepaald product zoals bij TelSell het geval is, hierna dient per telefoon de bestelling geplaatst te worden. Het kan uiteraard ook zijn dat de handelaar de consument opbelt met het doel om te verkopen, het zogenaamde telemarketing. Ook het bestellen via het invullen van een bestelbon uit een catalogus of krant, zoals bijvoorbeeld Wehkamp, Otto of een reclamefolder, valt onder de ‘overeenkomst op afstand’. Wat er niet onder valt is het geval dat de consument zelf een bedrijf opzoekt in de telefoongids en daar via de telefoon een bestelling plaatst. Eveneens wordt onder deze verkopen en aankopen ook het aangaan van overeenkomsten voor diensten verstaan met consumenten.

Belangrijke factoren:
1). De afwezigheid van de verkoper bij het afsluiten van de overeenkomst.
2). Het uitsluitende gebruik van een middel voor communicatie op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruik van wordt gemaakt.

Beperkte ruimte

Een specifieke bepaling die alleen geldt voor een ‘overeenkomst op afstand’ heeft betrekking op de informatievoorziening, specifiek voor bepaalde gevallen waar er maar een beperkte mogelijkheid aanwezig is om alle informatie te verstrekken. Dit heeft te maken met de beperkte ruimte op mobiele telefoons of de beperkte tijd in reclamespotjes. De minimale te verstrekken informatie heeft betrekking op:

  • de voornaamste kenmerken van de zaken of de diensten;
  • de identiteit van de handelaar;
  • de totale prijs;
  • het recht van ontbinding;
  • de duur van de overeenkomst en de voorwaarden om de overeenkomst op te zeggen.

De handelaar dient via datzelfde specifieke communicatiemiddel waarmee de overeenkomst wordt gesloten voornoemde informatie te verstrekken. Deze bepaling geldt echter alleen indien de ‘overeenkomst op afstand’ wordt gesloten met een middel voor communicatie dat beperkte ruimte of tijd biedt voor het tonen van informatie. De resterende informatie dient wel verstrekt te worden in een eerder of later stadium, echter wel voor de levering. Dit mag bijvoorbeeld ook door een gratis telefoonnummer aan te geven of een link naar een webpagina van de handelaar waar de relevante informatie rechtstreeks beschikbaar en gemakkelijk te raadplegen is.

Telefonische verkoop

Indien de handelaar gebruik maakt van de telefoon om goederen of diensten aan te bieden dient hij naast zijn identiteit ook het commerciële doel van het gesprek (en aan het begin van het gesprek) kenbaar te maken aan de consument. Bekendmaking van het commerciële doel van het gesprek hoeft niet plaats te vinden bij een ‘overeenkomst buiten de verkoopruimte’.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *