Verplicht naar school & Corona

Moet mijn kind naar school tijdens Corona?

Is het wel veilig voor mijn kind op school als er Corona heerst in Nederland? Kan ik een boete krijgen als ik mijn kind thuishoudt?

Volgens de laatste onderzoeken wordt het virus hetzelfde overgedragen onder kinderen als onder volwassenen. Dat is niet zo vreemd. Het gaat om een virus, een levend organisme dat zich wilt voortplanten. Het Coronavirus zal daarom geen onderscheid maken in leeftijd. Wel kan het zo zijn dat een jong lichaam weerbaarder is dan een ouder lichaam, echter is dat geen garantie dat uw kind niet ziek wordt van Corona en daar ernstige chronische nawerkingen aan kan overhouden.

Als uw kind Corona oploopt op school dan wordt dit virus verspreidt onder uw hele huishouden. Zo kan de vader, de moeder of uw andere kinderen in het huishouden besmet raken met het Coronavirus. Dat wilt u natuurlijk voorkomen. Ouders van kinderen moeten volgens de school maar het risico op de koop toenemen dat ze ziek worden door Corona als het kind besmet raakt. Is dat wel zo? Mag een school inderdaad eisen dat u uw kind naar school stuurt terwijl er een zeer besmettelijk virus heerst?

Nee. U hoeft uw kind niet naar school te sturen. Tenminste als er binnen het huishouden van het kind een persoon is die een chronische ziekte heeft. Besmetting met het Coronavirus moet een negatieve bijdrage leveren aan dat ziektebeeld van die persoon. Dat is het uitgangspunt, echter is het voor te stellen dat andere redenen ook geldig kunnen zijn.

Bescherming tegen Coronavirus

De bescherming van uw kind tegen dodelijke virussen is goed voor te stellen. Niet alleen kan het Coronavirus dodelijk zijn, besmetting kan leiden tot chronische klachten en aandoeningen bij u of uw kind. Dat een school eist dat uw kind naar school moet, terwijl er een gegronde vrees bestaat dat uw kind besmet raakt, is niet realistisch. Immers zijn er nu al verschillende maatregelen getroffen op scholen, terwijl er nog steeds uitbraken plaatsvinden op die scholen. Geen enkele school zal garanderen dat uw kind niet besmet raakt met Corona. Ook verdere maatregelen op scholen zal er niet toe leiden dat er geen uitbraken meer plaatsvinden door het Coronavirus. 

Indien u uw kind niet naar school laat gaan, zal de school een melding moeten maken bij de leerplichtambtenaar. Dat betekent dat er een boete aan u kan worden opgelegd. Dat zal veel ouders afschrikken waardoor ze hun kind alsnog naar school toe sturen terwijl er Corona heerst. Dat is geen goede zaak. Mocht u geconfronteerd worden met de verplichting om uw kind naar school te sturen, terwijl u het daar niet mee eens bent vanwege het Coronavirus dan kunt u via email contact met ons opnemen: info@ciberjuristen.nl. Let erop dat wij geen advies geven om uw kind wel of niet naar school te sturen terwijl er Corona heerst. Dat is een beslissing die u zelf neemt. Wij kunnen u wel bijstaan als u een boete van de leerplichtambtenaar ontvangt, zonodig vechten wij de opgelegde boete aan bij de rechtbank.

Auteur: 
Dhr. mr. A. van der Spoel

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *