25

Visumaanvraag en de waarde van juridisch advies

Valkuilen bij de aanvraag.

Op het eerste gezicht lijkt de aanvraag voor een visum regulier bepaalde tijd geen ingewikkelde procedure. De voorwaarden lijken duidelijk te zijn omschreven en zo lang de aanvrager en referent aan deze voorwaarden voldoen, is er geen vuiltje aan de lucht.

De praktijk is echter een stuk weerbarstiger, wat geen verrassing behoort te zijn wanneer je in ogenschouw neemt dat de IND niet bepaald staat te trappelen om aan een ieder een visum te verschaffen. Anders gezegd: het komt de IND eigenlijk wel goed uit dat niet iedere aanvrager aan de voorwaarden voldoet.

Mijns inziens kan (betaalbaar) juridisch advies voor bijna iedereen een groot verschil maken. Om deze stelling te onderbouwen, verdeel ik de aanvragers en referenten in drie verschillende groepen:

1) aanvrager en referent voldoen aan alle voorwaarden

2) aanvrager en referent voldoen niet aan de voorwaarden maar zouden dit wel kunnen

3) aanvrager en referent voldoen niet aan de voorwaarden

Voor de eerste groep, de aanvrager en referent voldoen aan de voorwaarden, lijkt juridisch advies overbodig. Zelfs als hij het formulier per ongeluk niet helemaal correct of volledig invult of verzuimt een document mee te sturen, krijgt hij meestal een tweede kans geboden om dit te herstellen.

Het probleem is echter dat een aanvrager soms in de veronderstelling verkeert dat hij tot die eerste groep behoort terwijl hij in werkelijkheid tot de tweede groep behoort. Dit heeft dan de uiterst vervelende consequentie dat de aanvrager tegen de verwachting in plotseling een negatieve beschikking ontvangt.

De meeste mensen nemen het aanvraagformulier als uitgangspunt en gaan er vanuit dat ze aan de voorwaarden voldoen zo lang ze de gevraagde documenten kunnen overleggen. Dit is slechts tot op bepaalde hoogte het geval.

Het volgende voorbeeld kan dit wellicht verduidelijken. Een van de grote struikelblokken op weg naar gezinshereniging is het zogenaamde middelenvereiste. Het middelenvereiste kan weer worden onderverdeeld in drie onderdelen: de middelen van bestaan moeten 1) zelfstandig zijn verworven, 2) duurzaam beschikbaar zijn en 3) van voldoende hoogte zijn. Deze onderverdeling wordt overigens niet zonder meer duidelijk uit het aanvraagformulier.

Het eerste vereiste spreekt redelijk voor zich: het inkomen van je vader of moeder telt dit keer niet mee. Het tweede vereiste houdt in dat het inkomen op het moment van aanvraag nog ten minste een jaar geldig is. Het derde vereiste is dat het inkomen ten minste gelijk is aan het minimumloon (voltijd) inclusief vakantiebijslag.

Nu heeft de aanvrager, die ik voor het gemak de heer Zwalbe IJlstra noem, de vaste overtuiging dat hij tot de eerste groep behoort. Hij staat namelijk sinds kort op eigen benen en heeft pas geleden een jaarcontract gekregen bij een politieke partij (die overigens ironisch genoeg aandringt op verscherpte toelatingseisen voor immigranten) met een loon dat ver boven het minimum ligt. Vol goede moed vult hij het formulier in en in afwachting van het goede nieuws treft hij voorbereidingen voor de hereniging met de liefde van zijn leven uit Cambodja. Na twee maanden ploft er een envelop van de IND op de deurmat. Tot zijn afschuw leest hij dat de aanvraag is afgewezen omdat de heer IJlstra niet zou hebben aangetoond dat hij duurzaam over voldoende middelen beschikt!

Wat is er gebeurd? Het jaarcontract dat de heer IJlstra had bij zijn werkgever was op het moment van aanvraag nog maar 11 maanden en twee weken geldig en derhalve voldoet hij niet aan de eis van voldoende duurzaam inkomen (van ten minste 12 maanden). Wellicht slaagt de heer IJlstra er in om zijn werkgever te overtuigen hem nogmaals een jaarcontract te geven zodat hij opnieuw een aanvraag kan doen. (nadat hij opnieuw de leges heeft betaald) Anders wordt het een moeilijk(er) verhaal waarin juridisch advies nog onontbeerlijker wordt. Dit soort valkuilen, en er zijn er legio, kunnen voorkomen worden door een gedegen juridisch advies.

Wat betreft de derde groep, die niet voldoet aan de voorwaarden en ook niet zo makkelijk zal kunnen voldoen, is het voornamelijk een kwestie van strategiebepaling. Op welke manier voldoe ik op een zo kort mogelijke termijn wel aan de voorwaarden? Er zijn meerdere wegen naar Rome, niet allemaal even snel. En niet alle wegen leiden naar Rome. Ook hier is juridisch advies van groot belang.

Wij kunnen u betaalbare juridische bijstand en juridisch advies op het gebied van migratierecht geven.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *