Voorbeeld aanmaning downloaden

Versturen van aanmaningen

Voor een zeer scherp tarief versturen wij voor u een aanmaning. Wij rekenen voor het versturen van een aanmaning het laagste tarief van Nederland, namelijk € 9,50 per aanmaning. Indien u meerdere aanmaning door ons wilt laten verzenden dan geven wij u korting die tot 50% kan oplopen.

Onze aanmaningen zijn maatwerk en worden per stuk geschreven. Dat betekent dat er gecontroleerd wordt of er aan alle eisen is voldaan zodat er in het vervolgtraject aansluitend kan worden gevorderd. Een aanmaning moet aan een aantal eisen voldoen. Indien u, als voorbeeld, verzuimt om de juiste termijn te hanteren waarbinnen u verzoekt om te voldoen, dan kan dit gevolgen hebben voor het vervolgtraject.

Waarom zou u door ons aanmaningen laten verzenden?

Uw aanmaningen door ons laten verzenden heeft als voordeel dat uw wederpartij weet dat hij of zij uw factuur toch echt moet voldoen. Door het verzenden van uw aanmaningen op ons briefpapier weet uw wederpartij dat u niet zult schromen om een eventueel vervolgtraject in werking te zetten.

Afhankelijk van uw (goede) relatie met uw wederpartij stellen wij onze aanmaningen op uw wensen af. Omdat wij maatwerk leveren is dat geen enkel probleem.

Waarom kunt u liever zelf geen aanmaningen versturen?

Uw goede naam van uw bedrijf of misschien wel uw voortdurende relatie met uw klant kan u ervan weerhouden om zelf aanmaningen te versturen. Aanmaningen die door Ciber Juristen worden verzonden geven een ander beeld af. U kunt uw klant, cliënt of patiënt naar ons toe verwijzen; wij versturen de aanmaningen onder onze eigen naam. U voorkomt daarmee dat uw bedrijfsnaam wordt geschaad.

Hoe ziet onze aanmaning er inhoudelijk uit?

Om u een indruk te geven van onze aanmaning hebben wij voor u een voorbeeld geplaatst van onze zeer vriendelijke aanmaning, opgesteld als een herinnering om te voldoen. In deze aanmaning herinneren wij uw goede relatie eraan dat zij is vergeten om uw factuur te voldoen. In deze aanmaning tonen wij ons begrip, maar verzoeken toch om een tijdige uitbetaling.

Indien u daarna een vervolgtraject in wilt gaan dan is dat geen enkel probleem. In onze aanmaning is vermeld dat u aanspraak maakt op de gemaakte kosten. Daarmee heeft onze vriendelijk herinnering dezelfde juridische waarde als een indringender verzoek om te voldoen.

U kunt tevens een voorbeeld van een aanmaning downloaden die indringender is opgesteld. Afhankelijk van uw wensen kunt er ervoor kiezen om deze door ons te laten verzenden. Beide voorbeelden zijn een eerste aanmaning die wij verzenden, in een vervolgtraject kan er wederom gekozen worden voor de wijze waarop wij uw relatie aanschrijven. Vergelijkt u onze beide aanmaningen zodat u een indruk krijgt van het maatwerk dat wij aan u leveren.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *